Despre mine

Fotografia mea
TARGU FRUMOS, Romania
“Istoricul vieţii”… “se uită larg în lumea dimprejurul lui şi vede că popoarele nu se şterg aşa de uşor de pe faţa pământului, că, dimpotrivă, ca buruienile şi copacii, care cresc parcă mai năvalnic după câte un prăpăd de foc ori de ape, aşa şi neamurile omeneşti se păstrează pe acelaşi pământ cu mare dragoste de brazda pe care din strămoşi au arat-o. Iar când se întâmplă de-şi mai schimbă portul ori graiul ori chiar numele amestecându-se cu frânturi de popoare străine, pe care furtuna războaielor le-a aruncat peste dânsele, ele rămân în trupul şi firea lor lăuntrică tot cele vechi” (Vasile Pârvan).

Bine ati venit în Tunelul Timpului!

Cunoaşterea începuturilor istoriei exercită asupra noastră o nealterată atracţie, Arheologia preistorică şi Preistoria generală contribuind, nu fără eforturi şi dificultăţi, uneori majore, într-o manieră decisivă, la luminarea acestei părţi a trecutului uman. În acest demers, trebuie să ţinem seama că nu există populaţii şi popoare “de dinainte de istorie” ci diferă doar metodele noastre de abordare istoriografică şi de investigare a trecutului de dinainte şi de după inventarea scrierii.

Călătoria noastră în trecutul istoric cel mai îndepărtat poate fi asimilată cu o veritabilă incursiune în tunelul timpului. Aceasta are drept jaloane procesele istorice esenţiale cum au fost: antropogeneza, dezvoltarea primelor forme ale structurilor economice, sociale, de-a lungul epocilor pietrei şi metalelor, apariţia şi manifestarea celor mai importante invenţii timpurii, care au marcat, în chip decisiv, devenirea ulterioară a umanităţii.

Măsura timpului a fost diferită de la epocă la epocă, variind de la sutele şi zecile de mii de ani, în paleolitic, la milenii, secole sau chiar decenii, în perioadele următoare, desemnând, totodată, şi accelerarea ritmului devenirii istorice, materializată în creşterea exponenţială a cadenţei invenţiilor, odată cu apropierea de vremurile mai noi.

Înarmaţi cu mijloacele ştiinţifice ale timpului modern, vă invit să începeţi această călătorie, o adevărată aventură cognitivă, ridicându-vă la înţelegerea corectă a oamenilor şi societăţilor din aceste vremuri demult apuse, care nu au fost deloc primitive.

Vom vedea că multe dintre civilizaţiile istorice, care păstrează, încă, nenumărate enigme, au străvechi şi puternice rădăcini în perioada preistorică şi protoistorică, fiind o expresie a geniului creator uman.


luni, 7 aprilie 2008

Comunităţile cucuteniene din Bazinul Bahluiului

THE CUCUTENIAN COMMUNITIES
IN THE BAHLUI BASIN
(Summary)

The work, brought out for analysis, was conceived as a synthesis of the evolution of the communities which gave birth to Cucuteni civilization in the geographical micro-region of the Bahlui Basin, in the light of the present-day stage of investigation; we also tried to underline, when possible, the specifics of their development within the cultural complex Ariuşd-Cucuteni-Tripolye. The present thesis for doctor’s degree was structured in 13 chapters, preceded by Contents, Abbreviations list and Introduction and ends up with Bibliography and Illustrations.
We were suggested the theme of this paper by acad. prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa who was acquainted with our preoccupation in the field. During the documentation and elaboration stages, we covered a significant part of the Romanian and foreign archaeological bibliography, related to this issue; we studied a great deal of unpublished archaeological material in the Ancient History Seminar of “Al. I. Cuza” University, the National Museum of History in Bucharest, the Museum in Târgu Frumos or in some private collections, in our attempt to offer an image as complete as possible of the Cucutenian inhabiting of this geographical micro-zone.

CHAPTER I. INTRODUCTION
In the introductory chapter we presented the importance of archaeological investigation on territorially restricted and geographically unitary regions, like hydrographical Basins or some relief units, which may be considered pre – and proto-historical “ethnographic” micro-zones, a fact that allows a detailed understanding of several civilizations. It is also in this chapter that we addressed our greetings to all those who helped us, directly or indirectly, with elaborating this work.

CHAPTER II. THE RESEARCH HISTORIC
In this chapter we made a brief presentation of the archaeological investigations carried out in the Cucutenian settlements in the Bahlui Basin, which fitted in the general effort to comprehend and define the features of the entire civilization.
In the beginning we made reference to the report made by Odobescu in this “Cestionar” and by Th. Burada, and to the investigations carried out by N. Beldiceanu, D. Butculescu, Gr. C. Buţureanu, G. Diamandi at the end of the 19th century, in the eponym site from Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia and other settlements: Belceşti, Cepleniţa, Stroieşti (Todireşti) and Cotnari – Cătălina, as well as to the publishing of the first results, by Gr. C. Buţureanu, Al. Odobescu and G. Diamandi, at 10th International Congress of Prehistorical Anthropology in Paris, in 1889.
Further on, we showed the importance of the first methodical archaeological excavations carried out at Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia and Dâmbul Morii by H. Schmidt in association with G. Bersu. On the basis of the stratigraphic observations and of a rigorous analysis of the shapes and décors of the ceramics, H. Schmidt made a first period division of the culture, with phases A and B, between which he interposed a transition phase A-B, and elaborated the first thorough monography of the civilisation.
The period between the two World Wars saw an increasing interest in investigating the Cucutenian settlements in the Bahlui Basin, with investigations made by Hortensia Dumitrescu (Ruginoasa, 1926), I. Andrieşescu and I. Nestor (Fedeleşeni, 1927), O. Tafrali and co-workers (Podişu – Dealul Boghiu, 1934-1935), V. Ciurea and C. Matasă (Costeşti, 1937-1939), Ecaterina Vulpe (Giurgeşti, 1942) and Meluţa Miroslav-Marin (Costeşti, 1942).
After World War II, the number of Cucutenian settlements methodically investigated increased. Thus, the research collective, made up of Vl. Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa and N. Gostar exhaustively excavated the settlement from Hăbăşeşti – Holm (1940-1950), the rich archaeological material being published in the monography of the settlement. Of great importance were the investigations of Marin Dinu (Valea Lupului, 1953-1955), Mircea Petrescu-Dîmboviţa (Hlincea-Iaşi, Natalia Berlescu (Războieni şi Prigorenii Mici – Cimitir).
Mircea Petrescu-Dîmboviţa and Marin Dinu’s resuming the methodical investigations in the eponym site of Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia and Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii in the eponym site (1961-1966, 1977-1978, 1979) triggered the completion of the Cucuteni culture period division, the determination of the dwelling building technique, of the fortifying system and of the household and spiritual complexes features.
In the same time, it is worthwhile reminding the investigations of the collective composed of Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu in Iaşi – Curtea Domnească (1958, 1960-1961), N. N. Puşcaşu’s investigations on the site of the hotel “Moldavia” (1976-1978), those of C. Martiniuc, V. Chirica, A. Niţu in Iaşi – Splai Bahlui (1975-1976) or the author’s ones in the settlement from Săcăreşti - Cucuteni (1980).
We must say that, to the completion of the image about Cucutenian inhabiting in the Bahlui Basin, a great contribution came from the field investigations carried out, after World War II by N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Emilia Zaharia, materialized in the work Settlements in Moldavia, or those of V. Chirica and M. Tanasachi comprised in the two volumes of The Archaeological Repertoire of Iaşi District. In this respect, we mention that Mihai Constantin and this paper’s author distinguished themselves in the area of Târgu Frumos.
New elements, regarding the transition from Precucuteni to Cucuteni civilization, emerged after the methodical excavations carried out by N. Ursulescu and D. Boghian at Târgu Frumos – Baza Pătule (1990-2003).
A lot of Cucutenian archaeological material discovered in the Bahlui Basin, made the object of several special and synthesis studies written by Vl. Dumitrescu, R. Vulpe, M. Petrescu-Dîmboviţa, E. Comşa, M. Dinu, A. Niţu, S. Marinescu-Bîlcu, D. Monah, A. László, N. Ursulescu, Şt. Cucoş, C. Magda Mantu, D. N. Popovici, Gh. Dumitroaiaa. s. o., shaping more precisely the features of this Eneolithical civilization’s evolution.

CHAPTER III. THE MAN AND ENVIRONMENT IN THE BAHLUI BASIN
In this chapter, we tried to present the geographical features of the Bahlui Basin, a region about 2000 squares kilometres within which the Suceava Plateau combines with the Moldavian Plain and the Central Moldavian Plateau to offer a special individuality. The approximate 1350 squares kilometres of the Bahlui Basin which lie in the south-western part of the Moldavian Plain, the sub-sector of the Bahlui and Bahluieţ Plain, distinguish themselves through a multi staged relief from NV towards SE, giving a wide – waved aspect, with relatively high hills (Dumbrava Hodora – 240 m), Cărbunăria-Cepleniţa – 227 m, Aroneanu-Iaşi – 215 m, Rediu-Aldei – 209 m, Breazu-Iaşi – 206 m, Izmana-Belceşti – 204 m, Dodolea-NE Hârlău – 203 m, Cârlig-Iaşi – 202 m), associated with contact depressions (Hârlău-Hodora, Bârnova-Voineşti), terraces (Bahlui, Bahluieţ and the tributaries), hilly interfluves, glacis, alluvial fans, low tablelands, plains and cuestas (Coasta Iaşilor/Iaşi Cuesta, Coasta Bahlui/Bahlui Cuesta, Coasta Bahluieţ/Bahluieţ Cuesta).
Approximately 550 square kilometres of the Bahlui Basin comprise the SE part of Suceava Plateau and the Ruginoasa-Strunga Saddle, which was also called Poarta Târgului Frumos/The Târgu Frumos Gate by the geographer V. Tufescu. This relief comprises the massif Dealul Mare-Hârlău, characterized through the tops Dealul Mare (587 m) and Holm (530 m) combined with the structural tableland (Broscăria-Laiu and Sângeap) and classical cuestas (the Superior Bahlui cuesta, Buhalniţa cuesta and Cârjoaia cuesta).
The Ruginoasa-Strunga Saddle/The Târgu Frumos Gate is the passing point from the Suceava Plateau to the Central Moldavian Plateau and the Moldavian Plain, from the Siret Basin to the Prut Basin. As relief forms, one can mention multi-staged cuestas (of the Criveşti and Bahluieţ brooks) and the interfluves (Rediu-Criveşti, Rediu-Bahluieţ).
Almost 100 square kilometres of the Central Moldavian Plateau are comprised in the Bahlui Basin and are represented by hills and structural tablelands (D. Tănasă-466 m and D. Bârnova, 416 m).
The hydrographic network in the Bahlui Basin is very dense. The Bahlui gathers from its Basin 24 important tributaries among which, we can mention Bahluieţ and Gurguiata brooks spreading from NW to SE in the south part of the Moldavian Plain.
Beside the surface hydrographic network, it is of great importance mentioning the rich aquifer, which manifests itself through powerful slope sources.
The chernozemic soils though thin in the Eneolithic were extremely fertile and influenced along with the hydrographic network and a positively favourable Atlantic climate, the development of o rich and diverse vegetation and fauna.
We underlined that, as part of vegetation, a special role was played by the sylvo-steppe plants and by the deciduous forest, the latter being much more extended then nowadays. Also, during the development of the Cucuteni civilization, as shown by the archaeobotanical investigations, the wheat and barley fields as well as some vegetables had grown familiar in the landscape, cultivating along with culling, playing a very important role in securing the food supply for the human communities.
In the same time, reminding the zoo-archaeological investigations carried out on osteological material recovered from the Cucutenian settlements in the Bahlui Basin zone, we showed that there was a great proximity between the Eneolithic biotope and the present one, the domestic animals gaining primacy over the wild ones acquired by hunting, in the struggle
for survival.
Although this chapter may appear a bit voluminous we focused on the environmental features of the Bahlui Basin because it is the environment that facilitated, through its relief forms hydrographic network, climate, soils, vegetation and fauna, the human habitation during the development of the Cucuteni culture, producing an outstanding density of human settlements.

CHAPTER IV. SETTLEMENTS, DWELLINGS, HOUSEHOLD COMPLEXES AND DEFENCE SYSTEM
In this chapter we analysed the evolution of the habitat and household complexes of the Cucutenian communities in the Bahlui Basin.

IV. 1. Settlements
Following the geographical-ethnological interdisciplinary principle, proposed by D. Monah and Şt. Cucoş, and the relational-ecological one, sustained by Al. Bolomey, we spotted 363 Cucutenian settlements (150 – Cucuteni A, 12 – Cucuteni A-B, 122 – Cucuteni B and 79 – Cucuteni – undetermined phase), spread out in all relief forms of the area.
One can notice, in all phases of evolution, a certain preference for lower relief forms: plain, lower and medium terraces, where more than half of the spotted settlements were set; we have put this kind of setting in connection with this community’s agrarian and cattle raising specifics.
Further on, we presented, on evolution phases, the settlements on high and relatively high positions or the ones on low settings, trying to stress the higher hierarchy that some central, fortified settlements in low positions and served as real economical, tribal, military and religious centres, in chiefdom system.
As for the size of the Cucutenian settlements in the Bahlui Basin, it can be showed that most of them are medium (1-2 ha) and big (2-5 ha), the number of those which were very big (2-5 ha) or small (up to 1 ha) being reduced. In the area that we analyse there are no gigantic settlements, yet the lack of those was substituted with the density of the other habitations.
In the same time, it seems that there had been settlement annexes of small sizes, belonging to some closer and relatively contemporary settlements: Costeşti – Cier, Giurgeşti – Dealul Mănăstirii, Ion Neculce (Prigorenii Mici) – Cimitir, Ion Neculce (Prigorenii Mici) – Fosta livadă cu vişini, Buznea – Dealul Brocea, Buznea – Silişte. Regarding the dynamics of the Cucutenian settlement evolution, it can be noticed in some cases, like those from Hăbăşeşti-“Holm” and Cucuteni-Băiceni – Dâmbul Morii, that they first occupied small land areas and only later, these would progressively extend, a fact that can be noticed through horizontal stratigraphy. We were also able to remark the existence of settlements with levels of sporadic, seasonal habitation and settlements with a longer functioning, materialized in thick archaeological deposits, very closely related to the occupations of those communities, the resources and other objective or subjective factors.
Referring to the Cucutenian demographic boom, we must show that, for the time being, it can be set only at global level, a more complete approach on evolution phases, stages and sequences of the Cucutenian settlements in an area being necessary. The same conclusions can be drawn for the attempt of establishing the number of inhabitants in a settlement was an “organism” economically and socially dynamic.
The manner of dwelling organization inside the settlements in the Bahlui Basin could be hypothetically established at Hăbăşeşti – Holm where it was assumed that the 44 dwellings exhaustively investigated, made up of two or three circular groups, more or less regulated, similar to the arrangement inside other Cucuteni-Tripolyan settlements. For the time being, there are no traces of other ways of dwelling arrangement in the area, like parallel lines, concentric circles, etc.

IV. 2. Dwellings
In the introduction of the subchapter, we presented a series of considerations, as they come out in the field literature, on the construction and function of the Cucutenian dwellings and their typology. Further on we analysed the types of Eneolithical dwellings in the Bahlui Basin. At the beginning we presentet the dwellings – huts from Târgu Frumos – Baza Pătule (Precucuteni III) and Ruginoasa (news discoveries), which are well known at Nezvisko, Cuconeştii Vechi, Vasilievka, Putineşti II and III, Jablona I, Reci – Telek, Klisčev, Vorošilovka.
There are in the area surface dwellings without platform which have their antecedents in the settlements from Târgu Frumos – Baza Pătule (Precucuteni III), with two types: with clay floor and with stone floor, the latter being spotted by the help of the great mass of domestic archaeological material, in association or not with fire places, as it is noticeable at Ruginoasa and Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia. They were medium – sized and rectangular – shaped, fact confirmed by some miniature clay models. Simple surface dwellings without platform were discovered at Hăbăşeşti – Holm (dwellings 5, 6, 7, 22, 29, 39), Săcăreşti – Suhat, Buznea – Silişte, resembling those at Hangu (Cucuteni A), Mugeni (Harghita), Ştefăneşti – Stânca – Stânca Doamnei, Roma – Balta lui Ciobanu.
Surface dwellings with burned clay platform were built, with predilection, in all phases displaying a quasi-unitary architectonic conception. This superior type of dwelling was developed within the civilizations of Vinča – Turdaş, Hamangia, Vădastra, Petreşti, Aldeni – Stoicani – Bolgrad, Boian, Gumelniţa A1, and was taken over by the bearers of Precucuteni – Tripolie A civilization and, then, transmitted to the Cucutenian communities, including those from the Bahlui Basin. Dimensionally speaking, the following categories could be established: small dwellings (up to 25 m2), medium (25-50 m2), big (75-100 m2) and very big (more than 100 m2).
The case study of the exhaustive investigations carried out in the settlement from Hăbăşeşti allows us to conclude that, of a member of 44 dwellings, more than half of them were small and medium and only two very big. Very big dwellings were also discovered at Cucuteni – Băiceni –Dâmbul Morii. Further on, we relieved the ways of constructing surface dwellings with platform, beginning with the clean-up and arrangement of the setting, its “consecration”, to the actual construction of the timber substructure, platform, walls and roof and their covering with clay. In the so much disputed issue of the burning of the Cucutenian clay platforms, we have gone along with the hypothesis emitted by Vl. Dumitrescu and those of some Russian and Ukrainian specialists, who consider this burning to be intentional, fire representing, in this case, a technologically constructive factor and it is only when we are dealing with accidental destruction of the dwelling that fire becomes a destructive factor.
This type of dwelling, present in phase Precucuteni III final – Cucuteni A1, at Târgu Frumos – Baza Pătule (D8 and 11), was discovered in many of the Cucutenian settlements in the area, distinguishing itself through the following variants: with forks stuck into a rectangular sill of beams, or with pillars stuck into the ground (Hăbăşeşti and Valea Lupului), some constructions displaying interior compartmentalizing and plastic decorations on the exterior walls, having to deal, sometimes, with special preoccupations of this hind.
Referring to the superposed dwellings, though one may suppose that they are present at Hăbăşeşti (D25, 27, 44), we believe that, for the time being, the demonstration needs new archaeological arguments and experimental testing, some miniature models of this kind representing, in our opinion, images of some cult constructions or serving some other purposes. Lately, in the Bahlui Basin, too, it has been raised the problem of the existence of the hut-dwellings within some high-placed settlements (Ruginoasa) or that of the existence of the foundations trenches for holding up the pillars of the dwelling walls (Hoiseşti – Dumeşti).
The miniature clay models of the dwellings are important cult pieces, plaster models that can suggest architectonical details and constructing means or, they represented, in some cases, images of some sanctuaries, utilitarian constructions (towers), pieces of furniture and interior (kilns) etc.
Among the complexes inside the dwellings, we presented the kilns, the hearths, the proper pits, the benches and beds made of clay and, relying on other Neolithical and Eneolithical discoveries and on ethnographic analogies, we assumed the use of some timber furniture, mats, weavings, carpets, hides and furs etc.

IV.3. External household complexes
Among the household complexes discovered outside the dwellings, we presented the garbage pits with the following shapes: bag-like, sack-like, cylindrical, with funnel-opening, bell-like, simple, deepened, and with diverse contents: parts of the floor and walls, tools and weapons, adornments, plastics, ceramics, entire and fragmentary pieces discovered in many of the investigated settlements; supply pills, bell-shaped, with the walls consolidated or not and bummed; the simple exterior hearths, with sand in their composition and lifted margin, built directly on the ground, and the developed hearths with stone and gravel substructure, the exterior kilns for baking bread and cooking, simple, with only one chamber in which the burning and baking took place and developed, provided with two superposed chambers: one where the fire was set and one where the burning took place, separated by a pierced grate, kilns for burning ceramics: simple and developed like those discovered at Hăbăşeşti – Holm, Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia and Valea Lupului, as well as other places.
The presece of this latter type of kilns or parts of them, especially the pierced plates of the kiln grates and the clay air-blast nozzles enable us to postulate the existence of some pottery centres, in the sense of T. G. Movša and E. Comşa’s definitions.
It is also worthwhile mentioning some other household complexes archeologically identified: tool workshops, summer kitchens, household areas for working on animal secondary products etc.

IV. 4. Defence systems
The fortification of some Cucutenian settlements from the Bahlui Basin was analysed in this chapter, in the larger context of the Carpathian – Balcanic neo-Eneolithic. After presenting the contributions brought to the investigations of the Cucutenian defence systems, we made reference to the simple defence cover trenches completed with a paling or palisades, from Hăbăşeşti – Holm (Cucuteni A3) and Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii (Cucuteni A-B1) with analogies at Truşeşti, Topile and Traian – Dealul Fântânilor and to the complex systems provided with a cover trench, rampart and palisade from Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia (Cucuteni A3 and B1) resembling those from Malnaş – Băi, Sfântu Gheorghe, Bixad, Polivanov – Jar III and Cuconeştii Vechi (Cucuteni A), Buteşti I, Badragii Vechi IX, Badragii Noi – Ostrov.
In the Bahlui Basin, fortifications have also been spotted within the following settlements: Târgu Frumos – Baza Pătule, Costeşti – Cier, Giurgeşti – Dealul Mănăstirii, Târgu Frumos – Dealul Beci, Erbiceni – Iazul Ursului – În Curcan and maybe Valea Ursului (Miroslava) – Cetăţuia.
In all the cases, the artificial defence systems complete the natural ones, most often on steep slopes. The existence of a reduced number of fortified settlements, set on dominant positions, some kind of “acropolis”, raises the same issue of the economic, administrative, military, religious Cucutenian centres, within a hierarchical society, which controlled areas different in stretch.

CHAPTER V. THE CUCUTENIAN TOOLS AND WEAPONS IN THE BAHLUI BASIN
The tool and weapon manufacture represented an important occupation practiced by the Cucutenian communities from the Bahlui Basin, reaching the level of communitary craftsmanship. After a series of general considerations, we presented the row material which the Cucutenian equipment was made of: sedimentary rocks: flint (of Prut, Nistru, Dobrogea (Balcanic), volhynian, central Moldavian, of Vrancea), silicolithe, jasper, sandstone, marls tuffs; volcanic rocks: granite, obsidian, basalt; metamorphic rocks: schists (gneisses); skeletal materials: osteologic material and elements of dentition, clay and copper, relieving, when necessary, their local processing.
Further on, we analysed the features of the tools and weapons made of flint, from nucleuses and chipping debris (products), to un-retouched and retouched blades, scrapers (grattoirs, racloirs), piercing tools (awls), component pieces of sickles, geometrical pieces, arrow and spear tips, presenting their evolution, typology and functions on phases and settlements.
For the tools and weapons, we discussed unperforated pieces which formed two fundamental series, according to the longitudinal profile: unsymmetrical, plane-convex and symmetrical: the axes, the chisels and chisel-lets, the adzes, the flint axes, the axe with two parallel edges, adzes, hammers, club heads, underlining their typological evolution and their function. We have also stressed the typology of the other lithical tools: hand-mills, rubbers-crushers, “anvils”, plungers, pressing tools, retouching tools, and abrasive pieces.
We have made use of the same evolutional, typological and functional algorithm in the presentation of the tools and weapons made of horn: piercing tools, grubbing hoes, planting/scratching tools, furrowing tools made of stag horns, hammers, hammer-axes, hammer-grubbing hoes, fighting axes (with handles); and of those made of bones: the piercing needles and one knitting needle, chisels and chisel-lets, spatulas, harpoons, knives and daggers, one shuttle, handles, an arrow tip, handles, polishing tools.
As clay tools, in the Cucutenian settlements from the Bahlui Basin, there were made and used: truncated-conical twisting spindles weights and pyramid-trunk-like weights for the weaving loom, and circular weights flat, cylindrical and parallelipipedic for the fishing net, clay nozzles, supports, balls etc.
Among the copper tools and weapons discovered in this area, we mentioned: the needles, the piercing tools, the hooks for the fishing rod, the knives, the daggers, the Vidra hammer-axes, the axes with crossed branches of Erbiceni – and Târgu Ocna – type and the chisel-axes of Cucuteni type.
In the same time, we assumed, on the basis of the ethnographical analogies and, given the traditional economy in the area, the use of rich equipment made of timber, but which did not archaeologically fossilize. At the end of the chapter, we insisted upon the necessity of employing the modern methods of tool and weapon-study: microwear analysis and taphonomic, the experimental archaeology, the quantity-quality analysis, the physical, chemical and spectral analysis which are indispensable for the multilateral understanding of this category of artefacts.

CHAPTER VI. THE POTTERY
In this chapter, which is the most extended in the present work, we referred to one of the most important products of the Cucutenian communities, the pottery, a significant archaeological language. After some general considerations, we presented the categories of Cucutenian pottery: fine pottery, semi-fine pottery, domestic pottery and the so-called Cucuteni “C” pottery, relieving the technological characteristics of each of them.
In spite of the limited space, we tried to present, further on, the stages of the technological process of pottery manufacturing, as they can be recomposed in the physical-chemical studies and the ethnographic analogies, beginning with choosing and extracting the plastic clays, rising and kneading, purging the impurities, adding some substance admixture (vegetal, mineralogical, broken ceramics fragments), beside the natural ones, fine sand and pounded potsherds, manufacturing the pottery by the use, at least in the evolved phases, of some rotating supports and some pieces of tissue or weaving, the technique of joining the pieces, separately moulded from clay rings, which made use of different tools made of flint, bones, wild boar teeth, wood, ornamentation through painting, with mineral calcium oxides, iron, manganese, incision and punching, drying and burning.
By underlining the special care for the preparation of the pottery paste, with obvious progress from phase Cucuteni A to Cucuteni B, its careful moulding by using a forerunner of the potter’s wheel, the painting which reached a very high artistic level (as they mastered the pigments’ behaviour), within the process and the superior, oxidizing burning, in evolved kilns and controlling the aeration and the burning at frequent temperatures of 900-1100º C, we wished to emphasize the outstandingly high technological level of Cucutenian pottery, individualized as an independent craftsmanship that came very close to the Greek and Roman ones.
Referring to the pottery form typology, we showed that it distinguished itself through the extensive methodical investigations, the processing and the systemizing of the materials taken out, so that today we have an appreciable set of basic forms which reflect certain standardization, with variants, according to the phases, the stages and the production centres. We suggested the necessity of enterprising some special studies of numerical analytic morphology and of establishing the function of the different forms for obtaining new data, which should emphasize its archaeological importance.
It should, also, he underlined that there is some continuity between most of the pottery forms of the phase Precucuteni III and those of Cucuteni A, as well as between the latter and those of the subsequent phases. In the same time, a certain dynamics of form emergence and disappearance, especially of the cult forms, can be noticed, a phenomenon which is put into connection with the transformations that the entire cultural complex underwent.
Further on, we reviewed the forms of the Cucutenian pottery identified in the Bahlui Basin: goblets, cups, piriforme and relatively piriform pots, crater-pots, porringers, bowls, plates, lids, supports, one-footed pots, binoculars-pots, ladles, spores, miniature pots, pots with special forms (three-mouthed cups a new form in the repertoire of the Cucutenian painted pottery, kernoi, the double pot, the pot with a tube, rectangular pot), anthropomorphic pots, zoomorphic pots, with their own variants, underlining their evolution throughout the three phases of the civilization, the developed variants, their features, the ornamentation pattern and the analogies with the discoveries in the neighbourhood areas.
As for their function, closely related to their sizes and forms, the pots were used for preserving the supplies, preparing food, serving food and drinks, transporting different produces and also, as cult accessory-pots. In the same time, we are wondering whether, by any chance, the existence of the several pottery categories and especially, of the fine one, with many special forms, does not reflect a certain hierarchical structuring of the Cucutenian society.
The ornamentation of Cucutenian pottery, especially by painting, represents a very interesting and spectacular chapter in this civilization's study. We showed that the pottery ornamentation by painting appears, in the Bahlui Basin, too, even in the phase Precucuteni III, as it can be seen at Târgu-Frumos – Baza Pătule acquiring new technological features and a great proportion, along with new influences received from the following civilizations: Petreşti, Stoicani-Aldeni-Bolgrad, Gumelniţa. It seems that it is still at the end of Precucuteni civilization when the two substances that the painting is applied to, distinguish themselves: brown and white, as well as, the ornamentation pattern: positive, though painting and negative, through reservation.
It is, also, worthwhile mentioning that the analysis of the painted décor features, for all evolution phases, with all its components, was first made on the basis of the material discovered in the settlements in the Bahlui Basin, so that they are very well known, reminding in this respect, the contributions of H. Schmidt, Vl. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, A. Niţu.
We revealed the features of the painted ceramics discovered in settlements of the phase Cucuteni A, the employment of the horror vacui principle, the doubling and reduplication of the ornamental motifs, the different bi-chromatic and tri-chromatic proportions, on evolution stages, the connections between the sizes of the painted strip: wide, medium and narrow, the diversity of the spiral, meander and geometrical motifs, the features of the incised and fluted décor, proper to the Hăbăşeşti cultural aspect as well as those of domestic pottery ornamentation and those of early Cucuteni "C" presenting the analogies with contemporary settlements.
Further on, we pointed out the connections between the painting in phase Cucuteni A-B and that in the previous phase. In the analysis of the painted décor in this phase, as well as in the following one which finds itself in direct continuity, we used the stylistic groups, as they were established by H. Schmidt, Vl. Dumitrescu, I. Nestor, A. Niţu: ABα, α, β, γ, δ, ε and ζ along with their subgroups, variants and associations, with the proper motifs: with spirals and meanders, geometrical, anthropomorphic, zoomorphic, vegetal, establishing, whenever necessary, the analogies with the neighbourhood areas. In the same time, given the proportion of Cucuteni "C" pottery, we paid special attention to the presentation of its ornamentation.
We have also underlined, throughout the chapter, that generally, the pottery and, especially, the painted décor had a special artistic significance and they denote a certain semantic, revealing these Eneolithical communities' elaborated spirituality.

CHAPTER VII. THE PLASTIC ART
The anthropomorphic and zoomorphic plastic art represents a significant chapter of the Cucutenian communities' spirituality in the Bahlui Basin. We began by presenting the main preoccupations that aimed at investigating the Cucutenian plastic art, among which it is worth mentioning those of Meluţa Marin and D. Monah, whose analysis patterns we used in our work.
We made it clear that the anthropomorphic and zoomorphic plastic art was discovered in dwellings and pits, in the culture layer, especially in non-ritual conditions. Among the ritual conditions of anthropomorphic plastic art findings, we mentioned the cult complex and the sanctuary – dwelling form Buznea – Silişte, with an important role in the understanding of these communities spirituality. Then, we insisted upon the types of paste used for plastic art piece-manufacturing, most of it, resembling the paste of fine and semi-fine ceramics.
In this context, we pointed out that the use of clay, mostly for plastic piece manufacturing, reflects an ancient concept of consubstantiation and we agree that the use of ash mixture, cariopses and flour in the paste of some anthropomorphic feminine statuettes is related to the idea of transubstantiation.
Further on, we presented the techniques of anthropomorphic plastic art manufacturing, most often made up of two welded pieces, probably reflecting the coincidentia oppositorum principle, and seldom of only one or three pieces; we, also, presented the way of moulding the head, especially en bec d' oiseau, the torso, the pelvis and the legs on development stages, with their anatomical and garment details, evolving in the fastest way. The zoomorphic plastic art pieces were worked most often in a conventional-realistic style displaying much more conservative features then the anthropomorphic ones.
In the same time, we underlined the continuity of the Cucutenian anthropomorphic and zoomorphic plastic art, in the Bahlui Basin, from phase Precucuteni III and the fact that this was the result of a special production, which increased the sacredness of those pieces.
Passing to the typological presentation of the Cucutenian anthropomorphic plastic art, on evolution phases, we mention that in the analysis, we adopted the ten general criteria established by D. Monah. We, thus, set up, for all phases, the existence of two types of plastic pieces: figurines and statuettes, distinguished from one another by technical and semantic differences, with small sizes (up to 8 cm), medium (8-25 cm) and big (more than 25 cm).
Also, the types of vertical sitting, semi-sitting and diverse statuettes begin to develop during the Precucuteni civilization and perpetuate up to the end of the civilization with obvious and natural modifications according to its temporal evolution, from naturalism to schematising and to standardization.
Further on, we analysed the features of the feminine and masculine anthropomorphic plastic art, discovered in this area, on evolution phases, stressing the specifics of the more significant pieces, the anatomical and decorative details made through incision and painting as well as the garment details and made references to the significance of these "divinities" displayed in different situations and cult attitudes within the Cucutenian pantheon by The Great Mother Goddess. The analysis was based on the pieces taken out at Târgu Frumos, Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia, Giurgeşti, Hăbăşeşti, Ruginoasa, Fedeleşeni, Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii, Buznea – Silişte, Valea Lupului etc. We did not fit those phaloi-idols in the anthropomorphic plastic art category because we believe them to represent nuzzles used for conducting air into the kilns, by the help of some bellows.
For the plastic art of the phase Cucuteni A, we also focused on the en violon idols, classified into two categories: simple and complex, playing an important cultural and chronological role.
Regarding the zoomorphic plastic art, we analysed it on the whole for all phases, since it displays but very few evolutional differences. One of these is related to the way of moulding the legs: separate in phases Cucuteni A and A-B, separate and united two by two, the front and back legs, in phase Cucuteni B. We divided the zoomorphic statuettes, too, according to the manufacture pattern, into statuettes and figurines. The great majority of the zoomorphic plastic art-pieces display domestic and wild quadrupeds (bovinae, ovinae – caprinae, suinae, caninae), sometime naturalistically, some other time negligently rendered. Birds are rarely displayed. All these representations probably illustrate the religious theme of the Great Master Goddess of the animals – Potnia theron.
The entire chapter stresses the significant role, played by the anthropomorphic and zoomorphic plastic art in the spirituality of the Cucutenian communities in the Bahlui Basin, within the
Eneolithical cults.

CHAPTER VIII. CULT OBJECTS
In this chapter we presented the other cult pieces and accessories discovered in the Cucutenian settlements in the area: the altar tablets, the chair-lets or “thrones”, the miniature clay models of some axes, pintaderas, a conical idols, a clay disc, a miniature model of bread, an ovoid piece with four protuberances, the small wheels of a cult chariot used in different individual or commune magic-religious practices of the communities, underlining some pieces unfairly forgotten by the archaeological bibliography and establishing analogies with the other zones.

CHAPTER IX. DIVERSE OBJECTS/VARIA
Beside the other mobile elements of material culture: tools and weapons, ceramics, plastic art, cult objects, previously dealt with, in this chapter we referred to the adornment objects and other pieces: "pearls", made of clay (cylindrical-lengthened bi-conical and conical, spherical, star-like and stay canine tooth-like), made of copper (cylindrical, tubular, disc-like), made of stag canine teeth and stone, clay and copper bracelets (simple and multi-spiralled), clay and copper discs (simple and adorned), rings, earrings, belt buttons, clay balls, a clay club head, a horse head-like sceptre, considered to be garment accessories for embellishing, with a certain cult significance or sceptres and mashes indicating authority etc., in the complex life of these human groups.

CHAPTER X. THE FUNERARY RITE ISSUE
The funerary rite of the Cucutenian populations brings about numerous uncertainties since there were found only isolated tombs some of these indicating cult practices and no necropolises.
After a brief presentation of the discoveries from the Bahlui Basin related to the Cucutenian funerary rite, we pointed out that they are not clarifying in this respect (see the tombs from Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia and Dealul Mănăstirii and Costeşti – Cier) considered by Magda Mantu to be Cucutenian because they are dated in other historical periods. This area, too, enrols from this point of view, in the civilization's general context.
That is why we tried to explain this situation by appealing to the discoveries from the other Eneolithical civilizations, related to it, and to the critical analysis of the funerary discoveries, considered to be certain from the area of the Cucuteni-Tripolye civilization. Thus, taking into consideration the indirect relation to the Linear-Pottery civilization and its subsequent civilizations, where besides inhumation, incineration was also practiced, we uphold that archaeologists should expect to find other funerary rites besides inhumation, and that detection of some incineration traces should be endeavoured.
Also, as M. Petrescu-Dîmboviţa upholds, it is necessary to intensify the methodical investigations on large areas and to make use of the modern prospecting methods for the identification of necropolises as they are known for other Eneolithical civilizations, or for other epochs.

CHAPTER XI. PERIODISATION AND CHRONOLOGY
In the beginning of this chapter, we reminded the preoccupations for establishing some period division and chronology outlines of the Cucuteni civilization, underlining the contributions of H. Schmidt, Vl. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, A. Lászlo, A. Niţu going for the last one, which seemed to us to detect the best the evolution, showing more elasticity, variation and capability of completion, according to the same algorithm.
Further on, according to the horizontal and vertical stratigraphy, the typological-comparative analysis of the painted pottery, the anthropomorphic plastic art and the imported pieces, we divided the Cucutenian settlements from the Bahlui Basin. Thus, we considered that the last inhabiting horizon from Târgu Frumos – Baza Pătule partially contemporary with the discoveries from Târgu Negreşti, Ruseştii Noi, Târpeşti and the intermediary level from Poduri, can be framed into an initial sequence Cucuteni A1 (A1a) of the Cucuteni culture. For the moment, there is no settlement in the area that can be dated Cucuteni A1b. According to C14 dating, we set the stage Cucuteni A1 between 4550-4450 BC cal. (probability sum) or 3700-3600 bc.
Within the stage Cucuteni A2 dated by C14 between 4450-4300 (4250) BC cal. or 3600-3450 bc, we believe that three temporal sequences can be detected, Cucuteni A2a-c. Thus, in the sequence Cucuteni A2a, in which bi-chromatics plays an important role, as it can be noticed in the settlements from Bonţeşti and Izvoare III b, we cannot fit in, for the moment any site. In the sequence Cucuteni A2b we included the first habitation from Costeşti – Cier and the first layer from Cucuteni-Băiceni – Dâmbul Morii, partially contemporary with the settlements from Frumuşica, Calu – Piatra Şoimului, Malnaş – Băi, Mărgineni and Poduri. On the other hand, we can include in sequence Cucuteni A2c the settlements from Giurgeşti – Dealul Mănăstirii/Chetrosu and the first habitation level from Cucuteni-Băiceni – Cetăţuia, which continues its evolution in the following sequence A3a.
In the first temporal sequence (A3a) of the stage Cucuteni A3 in the Bahlui Basin, we can enrol the settlements from Hăbăşeşti – Holm, Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia (the second habitation level), Iaşi – Curtea Domnească, Filiaşi – Dealul Boghiului – Dealul Mare, resembling those from Târpeşti, Topile, Gura Văii (Oneşti), Leca-Ungureni, Preuteşti – Haltă. Due to its temporal length (4300/4250-4200/4150 BC or 3450/3400-3350/3300 bc) and to the great number of sites belonging to this sequence it would be possible for us to divide it into two temporal subunits: A3a1 and A3a2. It is, also, this sequence of the stage Cucuteni A3 in the Bahlui Basin that the Hăbăşeşti aspect belongs to, partially contemporary with the Truşeşti aspect in the Moldavian Plain.
The phase Cucuteni A ends up, in the Bahlui Basin, too, with sequence A3b (according to A. Niţu) which interposes over the stage A4, established by Vl. Dumitrescu, 4200 (4150)-4100 (4050) BC cal. (probability sum) or 3350 (3250)-3250 (3200) bc, distinguishing itself through the following settlements: Ruginoasa, Bălţaţi – Iazul nr. 3/Dealul Mândra, Fedeleşeni – Dealul Cânepăriei, Iaşi – Splai Bahlui, Săcăreşti – Tinoasa, synchronous with those from Scânteia and Târgu Bereşti.
In the same time, the author pointed out the special role played, in the period division and chronology of the phase Cucuteni A, by the pieces made of copper especially the different types of copper axes (Pločnik, Vidra, Ariuşd, Varna – the Brad variant) and beginning with the stage A3, the role played by the masculine anthropomorphic plastic art, the early Cucuteni "C" pottery, providing us with different synchronizing schemes of this phase with Tripolie BI. We, also, presented the synchronisms that can be established, for this period, between different Eneolithical civilizations: Precucuteni II – Petreşti A1; Precucuteni III – Petreşti A2, an evolved stage Precucuteni III – Gumelniţa A1, Cucuteni A1-A2 – Petreşti A2 – A-B1, Cucuteni A1-A3 – Gumelniţa A2, Cucuteni A3b (A4) – Cucuteni A-B1 – Gumelniţa B1 – Cernavodă Ia and Ib, Cucuteni A1-A2 – Tiszapolgár (Româneşti) A – the late stage Sopot-Lengyel III – the late phase Vinča-Pločnik-Sălcuţa Ia-Ib, Cucuteni A3-A4 – Tiszapolgár (Româneşti) B – Iclod II/III – incipient Lengyel-Sălcuţa IIc-IIIa.
After presenting the steps undertaken throughout the period, for the division of phase Cucuteni A-B, we have adopted the scheme proposed by A. Niţu, with two stages, each of them with two temporal sequences. The first sequence of the phase Cucuteni A-B1a, as it distinguished itself in the findings from Scutari-Mileanca, has no correspondence in the whole Bahlui Basin. Towards the end of this sequence and in the next one, Cucuteni A-B1b, an evolution took place in the settlements from Cucuteni-Băiceni – Dâmbul Morii and Criveşti – Hârtop contemporary with that from Corlăteni (Botoşani). At the end of the chronological sequence Cucuteni A-B1b it started the development of the settlement from Criveşti – Holm, which continues its evolution throughout the next sequence Cucuteni A-B2a, synchronous with the second level of the settlement from Cucuteni-Băiceni – Dâmbul Morii, the first level from Traian – Dealul Fântânilor and with that from Huşi.
We can include in the sequence A-B2b, in the Bahlui Basin, the habitations from Săcăreşti – Suhat and the sporadic horizon from Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia, partially contemporary with the levels from Traian – Dealul Fântânilor, Frumuşica (Bodeşti) and Ghelăieşti – Nedeia. Chronologically speaking, the phase Cucuteni A-B can be dated between 4100 (4050)-3900 (3850) BC cal. (probability sum) or 3250 (3200)-3050 (3000) bc.
As for synchronisms, for the phase Cucuteni A-B, we can mention those with the following civilizations: Gumelniţa B1 (in Muntenia) and Cernavoda Ib and Ic (in the region of the Lower Danube), Bodrogheresztúr (Gorneşti) A (I) and the beginning of B (II) in the inter-Carpathian area, Tripolie BI-BII1 and BI-BII2 in the eastern space, Srednyi Stog Ia and Ib and Dnepr-Doneck IIc-IIIa, in the steppe areas.
The phase Cucuteni B, dated between 3900 (3850)-3700 (3650) BC cal. (probability sum) or 3050 (3000)-2800/2700 bc displays, in the reference zone, probably three evolution stages, each of them with two temporal sequences. We can enrol, in the sequence Cucuteni B1a, the settlements from Costeşti – Cier and Prigorenii Mici – Cimitir, partially contemporary with those from Ghelăieşti – Nedeia, Poduri – Dealul Ghindaru, Văleni – Piatra Neamţ and Miorcani. The settlements from Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia, Buznea – Silişte and Valea Lupului (B1) belong to the sequence Cucuteni B1b and are synchronous with the settlements from Stânca-Ştefăneşti – Stânca Doamnei and Drăguşeni-Fălticeni.
The sequence Cucuteni B2a comprises the settlements from Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia (level B2a), Iaşi – Curtea Domnească (level B2), Valea Lupului contemporary with the settlement from Frumuşica (level B2) whereas in the sequence Cucuteni B2b we can include levels II-III in the horizon Cucuteni B2 from Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia, which are similar with Târgu Ocna-Podei, Gura Văii (Oneşti) and Monteoru. Although there hasn't been reported yet any Cucutenian B3 settlement traces in the Bahlui Basin, the fact that they were discovered in the near areas shows that we are only dealing with an investigation lacuna.
As for synchronisms, the phase Cucuteni B was contemporary with Tripolie BII-CI-γI, the end of the phase Cernavoda Ic, Gumelniţa B2, the end of the phase Bodrokeresztúr B (II) and the vast complex Sălcuţa IV-Cheile Turzii-Băile Herculane-Hunyadihalom.

CHAPTER XII. FINAL CONSIDERATIONS
In the last chapter of the work, we showed that, by their features, the Cucutenian communities from this area display both, resemblances with the trunk of the cultural complex and a certain specifics, determined by the special geographical position of the Bahlui Basin, at the meeting point of the three subunits of the Moldavian Plateau.
This geographical frame influenced positively the density of the Cucutenian settlements, thronged along the Bahlui and Bahluieţ rivers and their tributaries, set on all relief forms, especially the lower ones. These settlements, most of them open, were grouped around some centres located on high position and fortified which served economical, administrative, military, religious, tribal purposes some of them provided with improved defence systems. The inhabitants of these settlements practiced agriculture in a quite advanced manner, cattle breeding, some craftsmanships: tool manufacture, pottery etc. which, by far, exceeded the sphere of commune needs.
All the elements of material culture, the different types of dwellings (surface dwellings with platform, without platform, the more rare huts), the lithic, osteologic, horn-made, metallic and clay tools and pieces, the occupations, some of them reaching a high technological level, the anthropomorphic and zoomorphic plastic art, the cult pieces, all of them reveal a highly evolved society, with an exchange economy a social structure hierarchy, an elaborated spirituality; conceptually and institutionally speaking, this society was, by no means, inferior to those from the Anatolian-Balcanic area or the Oriental one and if it hadn't been for the successive waves of North-Pontic herdsmen who disturbed its development, it would have probably reached the level of the civilizations which knew urbanization, an incipient state organization etc.
The Cucutenian civilization manifested itself as an important factor in the dynamic connections with other contemporary Eneolithical cultures: Aldeni-Stoicani-Bolgrad, Gumelniţa, Petreşti, Tiszapólgár-Bodrogheresztúr, Dnepr-Doneck, Srednyi Stog etc., involving in the spiritual and material value-exchange.
In this context, the archaeological data, coming from the Bahlui Basin, are decisively contributing to the more exact understanding of the Cucuteni civilization, in general.

CHAPTER XIII. THE ARCHAEOLOGICAL REPERTOIRE OF THE CUCUTENIAN SETTLEMENTS IN THE BAHLUI BASIN
In this part of the paper we only dealt with the Cucutenian settlements from the Bahlui Basin, since there are many cases of administrative units (especially villages) whose territory stretches throughout several hydrological Basins (e.g. Coarnele Caprei, Heleşteni, Holboca, Horleşti, Ruginoasa, Strunga etc.). That is why we strived to frame in, as exactly as possible, from the geographical point of view, all the reports, to give personal explanations when we were directly acquainted to the situation, or to make references when, on the basis of the detailed analysis and verifications of the topographic maps, we considered that a site appears under several names and geographical descriptions.
Beside the work instruments cited at every voice, for localizing, as exactly as possible, the Cucutenian sites in the region, we used the topographic maps of Botoşani and Iaşi counties at the scale of 1:50.000, the second edition, 1974, which serve as didactic material at the History-Geography Faculty within the University of Suceava, details which unfortunately, could not be reproduced because of their secret nature.

Translated by prof. Sergiu Ruptaş and Alexandru Dan BoghianLES COMMUNAUTÉS CUCUTÉNIENNES
DU BASSIN DE BAHLUI
(Résumé)


L’ouvrage a été conçu comme une synthèse de l’évolution des communautés créatrices de la civilisation de Cucuteni appartenant à la microrégion géographique du Bassin de Bahlui, tenant compte du stade actuel des recherches. Dans cet ouvrage l’auteur a essayé de souligner, quand cela a été possible, le spécifique du développement de ces communautés dans l’ensemble culturel Ariuşd – Cucuteni – Tripolie. Initialement, cet ouvrage a été élaboré comme thèse de doctorat à l’Université „Al. I. Cuza” de Iaşi, et a été structuré en 13 chapitres, précédés par La liste des abréviations et Introduction et conclu par Bibliographie et Illustrations.
Le thème de cet ouvrage nous a été suggéré par le academicien prof. univ. dr. doc. Mircea Petrescu Dîmboviţa, qui connaissait nos préoccupations dans ce domaine. Au cours des étapes de documentation et élaboration de l’ouvrage, nous avons parcouru une partie notable de la littérature de spécialité, roumaine et étrangère, concernant ce problème, nous avons étudié de nombreux matériaux archéologiques inédits qui se trouvent au Séminaire d’Histoire Ancienne de l’Université „Al. I. Cuza” Iaşi, Le Musée National d’Histoire Bucarest, Le Musée Târgu – Frumos, ou dans certaines collections particulières, en aspirant à offrir une image des plus complètes possible de la habitation cucuténienne dans la microrégion géographique de référence.

CHAPITRE I. INTRODUCTION
Dans le chapitre introductif, nous avons fait une présentation de l’importance de la recherche archéologique, par des régions géographiques restreintes de point de vue territorial, unitaires de point de vue géographique, dans cette situation étant les bassins hydrographiques ou certaines unités de relief qui peuvent être considérées micro zones ethnographiques pré et protohistoriques, qui permet la compréhension en détail de certaines civilisations. Toujours dans ce chapitre, nous avons adressé des remerciements à tous ceux qui, directement ou indirectement, nous ont aidé à l’élaboration de cet ouvrage.

CHAPITRE II. HISTORIQUE DES RECHERCHES
Dans ce chapitre, nous avons réalisé une présentation succincte des recherches archéologiques effectuées dans les stations cucuténiennes du Bassin de Bahlui, recherches qui font partie de l’effort général qui a comme but la connaissance et la définition des traits de cette civilisation dans sa totalité.
Dans la première partie nous nous sommes rapporté à la mention, dans Cestionarul d’Odobescu et par Th. Burada, à la recherche, réalisée par N. Beldiceanu, Gr. C. Buţureanu, G. Diamandi à la fin du XIX-ème siècle, de la station éponyme de Cucuteni – Băiceni - Cetaţuie et des autres stations: Belceşti, Cepelniţa, Stroieşti (Todireşti) et Cotnari - Cătălina, mais aussi à la publication de premiers résultats par Gr. Buţureanu, Al. Odobescu et G. Diamandi, à l’occasion du X-ème Congrès International d’Anthropologie Préhistorique de Paris, 1889.
A la suite, nous avons souligné l’importance des premières fouilles archéologiques méthodiques, effectuées à Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia et Dâmbul Morii par H. Schmidt en association avec G. Bersu. En partant des observations stratigraphiques et d’une analyse rigoureuse des formes et des décors céramiques, H. Schmidt a réalisé une première périodisation de cette culture, avec les phases A et B, entre lesquelles a enregistré une phase de transition A-B, et il a élaboré la première monographie importante de cette civilisation.
L’époque entre les deux guerres mondiales a marqué une extension des recherches effectuées dans les stations cucuténiennes du Bassin de Bahlui par Hortensia Dumitrescu (Ruginoasa, 1926), I. Andrieşescu et I. Nestor (Fedeleşeni, 1927), O. Tafrali et les collaborateurs (Podişu – Dealul Boghiului, 1934–1 935), V. Ciurea et C. Matasă (Costeşti, 1937, 1939), Ecaterina Vulpe (Giurgeşti, 1942) et Meluţa Miroslav Marin (Costeşti, 1942).
Après la deuxième guerre mondiale, le nombre des stations cucuténiennes fouillées méthodiquement a sensiblement grandi. De cette façon, le collectif de recherche, composé par VL. Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu, M. Petrescu – Dîmboviţa, N. Gostar, a fouillé completèment la station de Hăbăşeşti – Holm (1949 - 1950), le matériel archéologique riche étant valorisé dans la monographie de la station. Les recherches de M. Dinu (Valea Lupului, 1953–1955), M. Petrescu – Dîmboviţa (Hlincea-Iaşi), Natalia Berlescu (Războieni – Dealul Boghiului, Prigorenii Mici - Cimitir) ont eu une exceptionnelle importance.
La reprise des recherches méthodiques de la station éponyme de Cucuteni – Băiceni, par M. Petrescu – Dîmboviţa (Cetăţuia, 1961–1966, 1977–1978; Dealul Mănăstirii – La Dobrin – 1981) et par M. Dinu (Dâmbul Morii, 1961–1966, 1977–1978, 1989), a déterminé le complètement de la périodisation de la culture Cucuteni et l’éclaircissement concernant la modalité de bâtir les habitations, les systèmes de fortification et les caractéristiques des complexes administratifs et spirituels.
En même temps, il faut souligner les recherches du collectif constitué de Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, à Iaşi – Curtea Domnească (1958, 1960–1961), de N. N. Puşcaşu à Iaşi sur l’emplacement du Hôtel Moldova (1976–1978), de C. Martiniuc, V. Chirica, A. Niţu à Iaşi –Splai Bahlui (1975–1976), ou le sondage de l’auteur dans la station de Săcăreşti – Suhat (com. Cucuteni, 1980).
Il faut remarquer que, pour compléter l’image sur les habitats cucuténiens du Bassin de Bahlui, un rôle très important ont les recherches de terrain entreprises après la deuxième guerre mondiale par N. Zaharia, M. Petrescu – Dîmboviţa, Emilia Zaharia, recherches concrétisées dans l’ouvrage Aşezări din Moldova ou celles effectuées par V. Chirica et M. Tanasachi concrétisées dans les deux recueils du Repertoriul arheologic al Judeţului Iaşi. Dans ce contexte il faut préciser que dans la région de Târgu Frumos se sont remarqués M. Constantin et l’auteur de ces pages auxquelles s’ajoutent les nouvelles recherches archéologiques réalisées par M. Văleanu et V. Chirica (2000–2 003).
De nouveaux éléments, concernant le passage de la civilisation Precucuteni a la civilisation Cucuteni, ont surgi à la suite des fouilles méthodiques réalisées par N. Ursulescu et D. Boghian à Târgu Frumos – Baza Pătule (1990 - 2003).
Beaucoup de matériaux archéologiques cucuténiens découverts dans le Bassin de Bahlui constituent l’objet des études spéciales et de synthèse écrites par Vl. Dumitrescu, R. Vulpe, M. Petrescu - Dîmboviţa, E. Comşa, M. Dinu, A. Niţu, Silvia Marinescu - Bîlcu, D. Monah, A. László, N. Ursulescu, Şt. Cucoş, Cornelia Magda Mantu, D. N. Popovici, Gh. Dumitroaia et autres, mettant en évidence plus clairement les traits de l’évolution de cette civilisation énéolithique.

CHAPITRE III L’HOMME ET LE MILIEU GEOGRAPHIQUE DANS LE BASSIN DE BAHLUI
Dans le premier chapitre, nous avons essayé de présenter les caractéristiques géographiques du Bassin de Bahlui, région qui a environ 2000 km2, dans l’intérieur de laquelle se joint le Plateau de Suceava à la Pleine de la Moldavie et au Plateau Central Moldave, les trois sous – divisions de relief du Plateau de la Moldavie, qui lui donne une individualité singulière. Les environs 1350 km2 du Bassin de Bahlui, situés dans la partie de Sud – Ouest de la Plaine de Moldavie, le sous – secteur de la Plaine de Bahlui et de Bahluieţ, se caractérisent par un étagement du rélief du Nord – Ouest vers Sud – Est qui lui donne un aspect largement ondulé, avec collines plus hautes (Dumbrava Hodora - 240 m, Cărbunăria-Cepleniţa – 227 m, Aroneanu – Iaşi – 215 m, Rediu – Aldei – 209 m, Breazu – Iaşi – 206 m, Izmana – Belceşti – 204 m, Dodolea – NE Hârlău – 203 m, Cârlig – Iaşi – 202 m), associées avec des dépressions de contact (Hârlău – Hodora, Bârnova - Voineşti), terrasses (Bahlui, Bahluieţ et les affluents), plaines et interfluves, des glacis, cônes de déjections, plateaux bas, plaines et cuestas (Coasta Iaşului, Coasta Bahluiului, Coasta Bahluieţulu).
Approximativement 550 km2 du Bassin de Bahlui renferment la partie de Sud – Est du Plateau de Suceava et Şaua Ruginoasa – Strunga qui a été nommé, par le géographe V. Tufescu „La porte de Târgu - Frumos”. Le relief de ceux – ci est composé du massif Dealul Mare – Hârlău, qui est caractérisé par les sommets Dealul Mare (587 m) et Holm (530 m) joints aux plateaux structuraux (Broscăria – Laiu et Sângeap) et cuestas classiques (Coasta Bahluiului Superior, Coasta Buhalniţei şi Coasta Cârjoaia).
Le pas Ruginoasa-Strunga ou „La porte de Târgu - Frumos” fait le passage du Plateau de Suceava au Plateau Central Moldave et La Plaine de la Moldavie, entre le Bassin du Siret et celui de Prut. En ce qui concerne le relief, on peut remarquer les cuestas étagées (des ruisseaux Criveşti et Bahlueţ) et les interfluves (Rediu - Criveşti, Rediu - Bahlueţ).
Du Plateau Central Moldave, au Bassin du Bahlui appartiennent les environ 100 Km, qui ont comme caractéristiques les collines et les plateaux structuraux (D. Tanasă - 466 m et D. Bârnova - 416 m).
Le réseau hydrographique dans le Bassin de Bahlui est très dense. Le Bahlui a 24 affluents importants, parmi lesquels on peut remarquer Bahluieţ et Gurguiata, qui sillonnent du Nord-ouest vers Sud-est la partie Sud de La Plaine de la Moldavie. A côté du réseau hydrographique de surface, on remarque aussi la nappe phréatique riche qui se manifeste sous forme de sources de versant puissantes.
Comme sols, les tchernozioms, même minces à l’époque de l’énéolithique, étaient caractérisés par une importante fertilité et ils ont influence, à côté du réseau hydrographique et un climat atlantique positivement favorisant, le développement d’une végétation et d’une faune riches et divers.
Nous avons souligné que, en ce qui concerne la végétation, un rôle très important est revenu aux plantes de sylvosteppe et à la forêt constituée d’arbres à feuilles caduques, la dernière étant plus étendue qu’aujourd’hui. De plus, pendant la civilisation de Cucuteni, ainsi que les recherches paléobotaniques le prouvent, dans le paysage de la région sont devenus familiers les champs de blé, orge et certaines plantes légumineuses, la culture des plantes ayant une place très important à côté de la cueillette pour assurer la nourriture nécessaire aux communautés humains.
En même temps, en passant en revue les recherches paléozoologiques effectuées sur les matériaux ostéologiques récupérés de certains stations cucuténiennes de la région du Bassin de Bahlui, nous avons démontré que entre le biotope énéolithique et celui de nos jours a existé un important rapprochement, étant donnée l’augmentation de l’importance des animaux domestiques, pour assurer la survivance, au détriment des animaux sauvages, procurés par la chasse.
Même si ce chapitre peut sembler trop volumineux, nous avons insisté sur les caractéristiques du milieu géographique du Bassin de Bahlui parce que celui a favorisé, par le relief, le réseau hydrographique, le climat, les types de sol, la végétation et la faune, les habitats humains, déterminant une extraordinaire densité des ceux-ci.

CHAPITRE. IV. HABITATS, HABITATIONS, COMPLEXES MENAGERES ET SYSTEMES DE DEFENSE
Dans ce chapitre, nous avons réalisé une analyse de l’évolution de l’habitat et des complexes ménagers des communautés cucuténiennes du Bassin de Bahlui.

IV. 1. Habitats
En utilisant le principe interdisciplinaire géographique ethnographique, proposé par D. Monah et Şt. Cucoş, et celui relationnel écologique soutenu par Al. Bolomey, dans l’analyse des conditions d’emplacement et de fonctionnement des stations cucuténiennes, nous avons enregistré 363 habitats cucuténienes (150 – Cucuteni A, 12 – Cucuteni A-B, 122 – Cucuteni B et 79 Cucuteni phase imprécise), distribués sur tout le relief de la région.
On peut observer, pendant toutes les phases de l’évolution de la civilisation, une prédisposition pour le relief bas: plaines, terrasses inférieures et moyennes, où a été placé plus de la moitié du nombre d’habitats localisés, emplacement que nous avons mis en relation avec le spécifique agraire et de l’élevage de cette communauté.
A la suite, nous avons présenté, selon les phases d’évolution, les stations situées dans des positions hautes et relativement hautes ou celles situées sur des emplacements bas, en essayant de mettre en évidence l’hiérarchie des certains habitats centrales, fortifiés, qui dominaient des groupes de habitats ouverts, situés dans des positions basses, véritables centres économiques, tribales, militaires, religieux, dans le systeme de la chefferie.
En ce qui concerne les dimensions des habitats cucuténiens du Bassin de Bahlui, on peut montrer que la plupart représentent des stations moyennes (1-2 ha) et grandes (2-5 ha), le nombre de celles très grandes (5-10 ha) et de celles petits (jusqu’à 1 ha) étant réduit. Dans la région dont nous nous occupons il n’y a pas d’habitats gigantesques, mais le fait qu’ils manquent a été compensé par la densité des autres habitats.
En même temps, il est possible qu’il aient existé des stations annexes, de petites dimensions, des certains habitats plus proches et relativement contemporains: Costeşti – Cier- Giurgeşti – Dealul Mănăstirii, Ion Neculce (Prigorenii Mici) - Cimitir- Ion Neculce (Prigorenii Mici) – Fosta Livadă cu vişini, Buznea – Dealul Brocea – Buznea – Silişte. En ce qui concerne la dynamique de l’évolution des habitats, on peut observer, dans certaines situations, comme celles de Hăbăşeşti – Holm et Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii, l’occupation, au début des surfaces restreintes , pour que, celles-ci s’étendent progressivement, fait qui peut être observé par stratigraphie horizontale .De plus, nous avons réussi à établir l’existence des habitats aux niveaux discontinus, saisonniers et stations avec une période de fonctionnement plus longue, concrétisée par dépôts archéologiques épaisses, étroitement liés des occupations des communautés respectives, des ressources et d’autres facteurs objectifs ou subjectifs.
Quant à l’explosion démographique cucuténienne, nous montrons que, pour l’instant, elle peut être établie seulement globalement, étant nécessaire une connaissance plus complète, par phases, étapes et séquences d’évolution, des stations cucuténiennes appartenant à une certaine zone. On peut formuler les mêmes conclusions pour la tentative d’établir le nombre d’habitants d’une station cucuténienne; dans ce cas aussi, on doit tenir compte de nombreux facteurs objectifs et subjectifs qui prouvent qu’un habitat a représenté un organisme économique et social dynamique.
La modalité d’organisation des habitation, au contexte des habitats du Bassin de Bahlui, a été établie, hypothétiquement, à Hăbăşeşti – Holm, où on a supposé que les 44 habitations, analysées exhaustivement, constituaient deux ou trois groupes circulaires, plus ou moins réguliers, semblables à la disposition d’autres stations cucuténiennes – tripoliennes. On ne connaît pas, pour l’instant, d’autres modalités de disposition des habitations: en séries parallèles, en cercles concentriques ou autres.

IV. 2. Habitations
Au début du sous chapitre, nous avons présenté une série de considérations, présentes dans la littérature de spécialité, sur la construction et sur les fonctionnalités des habitations cucuténiennes, mais aussi des considérations sur la typologie. A la suite, nous avons analysé les types d’habitations énéolithiques découvertes dans le Bassin de Bahlui. Après la présentation de l’habitation enfocée de Târgu Frumos – Baza Pătule (Precucuteni III), nous montrons que ce type d’habitation a été découvert et à Ruginoasa (les nouvelles fouilles), comme dans autres habitats cucuténiennes: Nezvisko, Cuconeştii Vechi, Vasilievka, Putineşti II et II, Jablona I, Bereşti, Reci-Telek, Kliščev, Vorošilovka.
Dans la zone étudiée, sont connues des habitations de surface sans plate-forme, qui se retrouvent aussi dans la station de Târgu Frumos – Baza Pătule (Precucuteni III). On connaît deux types d’habitation: à plancher en terre et à plancher en pierre, le dernier type, le fait est visible à Ruginoasa şi Cucuteni – Băiceni – Cetăţuie, étant découvert d’après les agglomérations de matériaux archéologiques domestiques, associés ou non avec des foyers. Les dimensions des celles-ci étaient moyennes et elles avaient une forme rectangulaire, faite prouvé aussi par les modèles miniatures en terre cuite. Habitations de surface simples ont été découverts à Hăbăşeşti – Holm (les constructions 5, 6, 7, 22, 29, 39), Săcăreşti – Suhat, Buznea – Silişte, étant semblables aux celles de Hangu (Cucuteni A), Mugeni (Harghita), Ştefăneşti – Stânca – Stânca Doamnei, Roma – Balta lui Ciobanu.
Les habitations de surface à plate-forme en terre cuite ont été construites dans toutes les phases, par les communautés cucuténienne du Bassin de Bahlui, celles-ci prouvant une vision architectonique quasi unitaire.
Ce type particulier d’habitation est présent dans les civilisations Vinča-Turdaş, Hamangia, Vădastra, Petreşti, Aldeni-Stoicani-Bolgrad, Boian, Gumelniţa A1, étant assimilé par les populations de la civilisation Precucuteni-Tripolie A, d’où a été transmis aux communautés cucuténiennes ci-inclus celles du Bassin de Bahlui. De point de vue dimensionnel, on a réussi à établir les catégories suivantes: habitations petites (jusqu’à 25 m2), moyennes (25-50 m2), grandes (75-100 m2) et très grandes (plus de 100 m2). De l’étude de cas, permis par les recherches exhaustives effectuée dans la station de Hăbăşeşti, résulte que, de celles 44 d’habitations, plus d’une moitié étaient petites et moyennes, 19 grandes et seulement deux très grandes. Des habitations très grandes ont été découvertes aussi à Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii.
A la suite, nous avons mis en évidence les modalités de construction de certaines habitations de surface à plate - forme, du nettoyage et aménagement de l’emplacement, la consécration de celui – ci, jusqu’à la construction proprement dite de la structure en bois de la plate – forme, des parois et du toit, et le recouvrement de ceux – ci avec de l’argile. En ce qui concerne le problème beaucoup disputé de brûlement des plate–formes en terre cucuténiennes, nous avons choisi l’hypothèses formulées par Vl. Dumitrescu et celles-ci des certains spécialistes, russes et ukrainiens, qui considèrent ce brûlement comme délibéré, le feu étant, dans ce cas un facteur technologique constructif, et seulement dans le cas de la destruction accidentelle de l’habitation il devient un facteur destructif.
Ce type d’habitation, est présent de la phase Precucuteni III finale – Cucuteni A1, à Târgu Frumos – Baza Pătule (L 8 et 11), étant découvert dans beaucoup de stations cucuténiennes appartenant à cette zone; il se caractérise par les variantes: à fourches plantées dans une plaque de fondation rectangulaire formée de poutres ou à piliers plantés dans le sol (Hăbăşeşti şi Valea Lupului), certaines constructions ayant des compartiments intérieurs et décorations plastiques des parois extérieures, parfois, dans ce sens – la, se manifestant des préoccupations singulières.
Quant aux habitations étagées, même si on peut supposer la présence de telles constructions à Hăbăşeşti (L 25, 27, 44), nous considérons que la démonstration faite, jusqu’au présent, nécessite de nouveaux arguments archéologiques et vérifications expérimentales, certains modèles en miniature de ce genre représentant, selon nous, images des constructions de culte ou avec d’autres destinations.
Les modèles en miniature en terre cuite des habitations représentent d’importantes pièces de culte, maquettes qui sont capables de nous suggérer des modalités et des détails architectoniques concernant le relèvement de ces constructions, ou, dans certaines situations, elles représentent des images des sanctuaires, des constructions utilitaires (des tours), pièces de mobilier et intérieur (des fours) et autres.
Des complexes qui se trouvent à l’intérieur des habitations, nous avons présenté les fours, les foyers et les fosses joints, les banquettes et les lits en terre, et nous avons supposé, selon d’autres découvertes néolithiques et énéolithiques et selon les analogies ethnographiques, l’utilisation d’un mobilier en bois, paillassons, treillages, tapis (?), peaux et fourrures ou autres.
Dans la dernière partie, nous avons montré que les types d’habitations, la modalité de construction et les dimensions des celles - ci ont évolué en rapport avec le niveau de civilisation des communautés cucuténiennes, formant un micro – espace sacre, où se déroulait la vie de ces hommes, de leur naissance jusqu’à leur mort.

IV. 3. Complexes ménagères extérieures
Des complexes ménagères, découverts en dehors des habitations, nous avons présenté les fosses ménagères, sous forme de sachet, sous forme de sac, cylindriques, la bouche sous forme d’entonnoir, de cloche, d’alvéoles. Les fosses ménagères ont une composition variée: boussillages brûlés de plate – forme et des parois, outils et armes, parures, plastique, céramique, pièces entières et fragmentaires matériaux archéologiques découverts dans beaucoup d’habitats étudiés. Nous avons présenté aussi les fosses de provisions , sous forme de cloche, les parois glaisés ou non et brûlés, les foyers extérieurs simples, à torchis avec sable et au bord relevé, construits directement sur le sol, et réalisés à la suite d’une structure de pierre et gravier, les fours extérieurs, pour cuire le pain et pour la cuisine, simples, avec une seule pièce, dans laquelle on faisait le feu et la cuisson, et évolués, avec deux pièces, la chambre du feu et la chambre de la cuisson, séparées par une grille, des fours de potier simples et évolués, tels que sont ceux trouvés à Hăbăşeşti - Holm, Cucuteni – Băiceni – Cetăţuie, Valea Lupului et autres.
La présence du dernier type des fours mentionnés, la présence de certains éléments de leur structure, notamment les plaques perforées de grille et les ajustages en terre cuite, nous permet d’affirmer l’existence des centres de poterie, dans le sens des définitions proposées par T.G. Movša et E. Comşa.
Il faut rappeler aussi d’autres complexes ménagères archéologiquement identifiés: ateliers pour le perfectionnement des outils, cuisines d’été ou pour l’usinage des sous produits animaliers.

IV. 4. Systemes de defense
La fortification des certains habitats cucuténiennes, du Bassin de Bahlui, a été analysée dans ce chapitre, en réalisant l’intégration des ceux –ci dans le contexte plus vaste du néo –lithique carpato –balkanique. Après la présentation des contributions qui concernent la recherche des systèmes de fortification cucuténiens, nous nous sommes rapporté aux fossés de défense simples, complétés de la haie ou des palissades,de Hăbăşeşti – Holm (Cucuteni A3) et Cucuteni – Bceni – Dâmbul Morii (Cucuteni A-B1) avec analogies à Truşeşti, Topile et Traian – Dealul Fântânilor, et aux systèmes complexes composés de fossé, vallum, palissade de Cucuteni – Băiceni – Cetăţuie (Cucuteni A3 şi B1) semblables aux ceux de Malnaş-Băi, Sfântu Gheorghe, Bixad, Polivanov – Jar III et Cuconeştii Vechi (Cucuteni A), Buteşti I, Badragii Vechi IX, Badragii Noi II – Ostrov.
Dans le Bassin de Bahlui, des fortifications ont été signalées aussi dans les stations : Târgu Frumos - Baza Pătule, Costeşti – Cier, Giurgeşti - Dealul Mănăstirii, Târgu Frumos – Dealul Beci, Erbiceni – Iazul Ursului/În Curcan et peut être Valea Ursului (Miroslava) – Cetăţuia. Dans tous les cas, les systèmes de défense anthropiques ont le rôle de compléter ceux naturels, à pentes escarpées, le plus souvent. L’existence d’un nombre réduit d’habitations fortifiés, situés dans des positions dominantes, une sorte d’acropoles, pose le même problème des centres économiques, administratives, militaires, religieux cucuténiens, dans les conditions d’une société hiérarchisée, centres qui contrôlaient zones différentes comme étendue.

CHAPITRE V. L’OUTILLAGE ET L’ARMEMENT CUCUTENIEN DU BASSIN DE BAHLUI
Le confectionnement des outils et des armes a représenté une occupation importante, pratiquée par les communautés cucuténiennes, du Bassin de Bahlui, devenant un métier indépendant de la communauté.
Après une série de considérations générales, nous avons présenté les matières premières utilisées pour la production des outils et des armes: roches sédimentaires: silex, (de Prut, Nistru, balkanique (de Dobroudja), volkhynopodolien, centrale moldave, de Vrancea), silicolithe, jaspe, grès, marnes, tufs volcaniques; roches magmatiques, granite, obsidienne, basalte, roches métamorphiques, schistes (gneiss), matériaux squelettiques: ostéologiques en corn et éléments de dentition, la terre cuite et le cuivre, en mettant en évidence, où c’était le cas, l’usinage locale des ceux-ci.
A la suite, nous avons analysé les caractéristiques des outils et des armes en silex, des noyaux et des produits de débitage, jusqu’aux lames retouchées et sans retouches, grattoirs, racloirs, poinçons, les pièces composantes des faucilles, pièces géométriques, les pointes de flèche et de lance; nous avons présenté l’évolution, la typologie et la fonctionnalité des ceux – ci, selon les phases et les habitats.
Pour les outils et les armes en pierre, nous avons discuté les pièces sans perforation qui, d’après le profile longitudinal, ont formé deux séries fondamentales – asymétriques, plan-convexes, et symétriques: les haches, les ciseaux et les petits ciseaux, les herminettes, les haches en silex, les haches marteau, et les pièces perforées – des haches marteau, la hache à deux tranchants parallèles, herminettes, marteaux, bouts de massue, en soulignant leur évolution et leur fonctionnalité. En plus, nous avons souligné la typologie d’autres outils lithiques: les meules à main, les frotteurs broyeurs, les enclumes, les percuteurs, les pressateurs(pressiers), les pièces à retoucher, les pièces abrasives.
Nous avons utilisé le même algorithme, évolutif, typologique, et fonctionnel, dans la présentation des outils et des armes en corne : poinçons, serfouettes, plantoirs/fouilleurs, socs en corne de cerf, marteaux, haches - marteaux, serfouettes - marteaux, haches de lutte, manches et de ceux en os : aiguilles poinçons et une aiguille, ciseaux et petits ciseaux, spatules, harpones, couteaux et poignardes, une navette, manches, point de flèche et polisseurs.
Comme outils en terre cuite, dans les habitations cucuténiennes du Bassin de Bahlui, ont été réalisés et utilisés: fusaïoles, poids tronconiques et pyramidales, pour le métier à tisser, et poids circulaires plates, cylindriques et parallélépipédiques, pour le filet de pêche, ajustages en terre cuite, des supportes, billes etc.
Parmi les outils et les armes en cuivre, découverts dans cette zone, nous avons mentionné: les aiguilles, les poinçons, les hameçons,les couteaux, les poignards, les haches marteau Vidra, les haches aux bras en croix de type Erbiceni et Târgu Ocna et haches ciseaux de type Cucuteni.
En même temps, nous avons supposé, selon les analogies ethnographiques, avec l’économie traditionnelle de cette zone, l’utilisation d’un riche outillage en bois, mais qui ne se pas fossiliser. A la fin du chapitre, nous avons insisté sur la nécessité de la mise en pratique des méthodes modernes dans l’étude de l’outillage et des armes des communautés cucuténiennes: archéologie expérimentale, taphonomiques, tracéologiques, analyse quantitative- qualitative, analyse physique chimique et spectrale, indispensables pour la compréhension multilatérale de cette catégorie d’artefacts.

CHAPITRE VI. LA CERAMIQUE
Dans ce chapitre, le plus volumineux de l’ouvrage, nous avons analysé l’un des plus importants produits des communautés cucuténiennes, la céramique, important langage archéologique. Après quelques considérations générales, nous avons présenté les catégories de la céramique cucuténienne: céramique fine, céramique demi-fine, céramique grossière et céramique dite Cucuteni “C”, en relevant les caractéristiques technologiques de chacune.
Malgré l’espace limité, nous avons essayé de présenter, à la suite, les étapes du processus technologique, de la production de la céramique, étapes qu’on peut reconstituer à l’aide des études physiques chimiques réalisées, et des analogies ethnographiques, du moment du choix et de l’extraction des argiles plastiques, la fermentation et le modelage, l’épuration, l’adjonction dans la pâte des dégraissants, à coté des ceux naturels, du sable fin et des débris pilés(argiles réfractaire), la production de la céramique par l’utilisation, au moins dans les phases évoluées, des certains supports rotatifs et des morceaux de toile ou treillage, dans la technique de l’assemblage des morceaux, distinctement modelés des cercles en argile, en utilisant, dans ce but, différents outils en silex, en os, défenses de sanglier, bois, décoration par peinture, avec oxydes minérales de calcium, fer, manganèse, incision et matriçage, dessèchement et combustion.
En soulignant le souci particulier pour la préparation de la pâte céramique, avec progresses évidents de la phase Cucuteni A à la phase Cucuteni B, pour la modeler avec attention, par l’utilisation d’un précurseur de la roue du potier, de la peinture qui est devenue de plus en plus artistique, en connaissant le comportement des pigmentes, durant le processus, et de la combustion supérieure, oxydante, dans des fours évolués, dans les conditions du contrôle de l’aérage et de la combustion, aux températures fréquentes de 900-1100°C, nous avons eu l’intention de remarquer le haut niveau technologique de la poterie cucuténienne, individualisée comme métier indépendant, pratiqué à la fois par des hommes et des femmes, dans certains centres, tout proche du niveau atteint à l’époque grecque ou romaine.
Quant à la typologie des formes de la céramique cucuténienne, nous avons montré qu’elle s’est mise en évidence à la mesure de l’extension des recherches méthodiques, de l’usinage et de la systématisation des matériaux découverts, disposant (ayant aujourd’hui à notre disposition) aujourd’hui d’un set important de formes de base, qui reflète une certaine standardisation des celles-ci, avec variantes, selon les phases, les étapes et les centres de production. Nous avons suggéré la nécessité de la réalisation des études spéciales de morphologie analytique numérique et de détermination de la fonctionnalité des certaines formes, pour obtenir de nouvelles dates qui puissent accentuer l’importance archéologique de celle-ci.
De plus, il faut souligner qu’il y a une continuité entre la plupart des formes céramiques de la phase Precucuteni III et celles de la phase Cucuteni A, mais aussi entre celles-ci et celles appartenant aux phases suivantes. En même temps, on peut observer une certaine dynamique de l’apparition et de la disparition des formes, surtout celles destinées au culte, en relation avec les transformations subies par tout le complexe culturel.
A la suite, nous avons passé en revue les formes de la céramique cucuténienne, identifiées dans le Bassin de Bahlui: les gobelets, les coupes, les vases piriformes, et relativement piriformes, les vases tronconiques, les vases cratère, les soupières, les écuelles, les assiettes, les couvercles, les vases support, vases à pied, vases binocle, les louches, les cuillers,cuillerons, les vases miniatures, vases à formes singulières (gobelet à trois bouches, forme nouvelle dans le contexte de la céramique peinte cucuténienne, des kernoi, le vase double, le vase à tube, les vases rectangulaires), les vases anthropomorphes proprement dites et vases (supports) anthropomorphisés, les vases zoomorphes, avec leurs variantes, en soulignant leur évolution pendant les trois phases de la civilisation, les variantes développées, leurs caractéristiques, la façon de décoration et les analogies avec les découvertes des zones voisines.
En ce qui concerne la fonctionnalité, étroitement liée aux dimensions et à leurs formes, les vases ont été utilisés pour garder les provisions, pour la préparation de la nourriture, pour servir la nourriture et les boissons, le transport des produits et comme vases accessoires de culte. En même temps, nous nous demandons si c’est possible que l’existence de plusieurs catégories céramiques, et surtout la catégorie de la céramique fine, à coté des beaucoup de formes particulières, reflète une certaine structure hiérarchique de la société cucuténienne.
La décoration de la céramique cucuténienne, surtout par peinture, représente un chapitre très important et spectaculaire dans l’étude de cette civilisation. Nous avons montré que la décoration de la céramique par peinture a fait son apparition dans le Basin de Bahlui, du niveau de la phase Precucuteni III, fait qu’on peut observer à Târgu Frumos – Baza Pătule, acquérant des nouvelles caractéristiques technologiques et une ampleur très importante, en même temps avec les nouvelles influences reçues de la part des civilisations: Petreşti, Stoicani – Aldeni – Bolgrad, Gumelniţa. Il semble que, toujours de la fin de la civilisation Precucuteni, prennent contours les deux fonds, sur lesquels on applique ultérieurement la peinture: brun et blanc, mais aussi les modalités de réalisation de l’ornementation: positive, par peinture, et négative, par réservation.
De plus, nous voulons préciser que l’analyse des caractéristiques du décor peint, pour toutes les phases d’évolution, avec toutes ses composantes, a été faite, du début, conformément aux matériaux découverts dans les habitats du Bassin de Bahlui, de façon qu’elles soient très bien connus, retenant dans ce sens-la les contributions de H. Schmidt, Vl. Dumitrescu, M. Petrescu-Dîmboviţa, A. Niţu.
Nous avons mis en évidence les traits de la peinture de la céramique découverte dans les habitats de la phase Cucuteni A, la mise en pratique du principe horror vacui, le doublage et la réduplication des motifs décoratifs, les proportions différentes, par étapes d’évolution, de la bichromie et de la trichromie, les rapports entre les dimensions des bandes peintes: larges et moyennes et celles étroites, la diversité des motifs en spirales, méandriformes et géométriques, les caractéristiques du décor creusé et en cannelures, spécifique à l’aspect culturel Hăbăşeşti, mais aussi les caractéristiques de l’ornementation de la céramique usuelle et de celle de type Cucuteni “C” précoce, présentant les analogies avec les stations contemporaines.
A la suite, nous avons montré les relations qui existent entre la peinture de la phase Cucuteni A-B et celle de la phase antérieure. Dans l’analyse du décor peint de cette phase et de la suivante, qui se trouve en continuité directe, nous avons utilisé les groupes stylistiques établis par H. Schmidt, Vl. Dumitrescu, I. Nestor, A. Niţu: AB, , , , , ,  şi  avec les sous groupes, les variantes et leurs associations, avec les motifs afférentes, en spirales et méandriforme, géométrique, anthropomorphe, zoomorphe, végétale, établissant, quand cela a été possible, les analogies avec les zones voisines. En même temps, étant donné l’importance de la céramique Cucuteni “C”, nous avons accordé une attention spéciale à la présentation de l’évolution de celle-ci.
Dans ce chapitre, nous avons souligné aussi que la céramique, en général, et le décor peint, en spécial, ont eu une grande importance artistique et prouvent une sémantique particulière, parlant de la spiritualité élaborée des ces communautés énéolithiques.

CHAPITRE VII. LA PLASTIQUE
La plastique anthropomorphe et zoomorphe représente un chapitre important de la spiritualité des communautés cucuténiennes, du Bassin de Bahlui. Au début du chapitre, nous avons présenté les principales préoccupations qui ont visé la recherche de la plastique cucuténienne, parmi lesquelles il faut remarquer celles de Meluţa Marin et de D. Monah, dont nous avons utilisé les modèles d’analyse dans notre ouvrage.
Nous avons précisé que la plastique anthropomorphe et zoomorphe a été découverte dans des habitations, dans des fosses, dans le niveau de culture, surtout dans des conditions non rituelles. Des conditions rituelles de découverte de la plastique anthropomorphe nous avons mentionné le complexe de culte et l’habitation sanctuaire de Buznea – Silişte, avec un très important rôle dans la compréhension de la spiritualité des ces communautés. Ensuite, nous avons insisté sur les types de pâte utilisée pour la production des pièces plastiques, en grande mesure, semblable avec celle de la céramique fine et demi fine. Dans ce contexte, nous avons souligné que l’utilisation avec prédilection de l’argile, pour le confectionnement des pièces plastiques, reflète une conception ancienne de la consubstantialité, et nous sommes d’accord que l’utilisation du mélange de balle de blé, des caryopses de céréales et de la farine dans la pâte des quelques statuettes anthropomorphes, féminines est lié à l’idée de la transsubstantiation.
A la suite, nous avons montré les modalités techniques de réalisation de la plastique anthropomorphe, le plus souvent de deux morceaux unis, qui représentent, probablement, le principe coincidentia oppositorum, plus rarement d’un seul morceau ou de trois parties, la modalité de modeler la tête, surtout “en bec d’oiseau”, le torse, le bassinet, et les pieds, par phases d’évolution avec leurs détailles anatomiques et vestimentaires. Les pièces plastiques zoomorphes ont été exécutées, le plus souvent, dans un style conventionnel réaliste, étant plus traditionalistes que celles anthropomorphes.
En même temps, nous avons souligné la continuité de la plastique anthropomorphe et zoomorphe cucuténienne, du Bassin de Bahlui, de celle appartenant à la phase Precucuteni III, et nous avons souligné aussi le fait que celle-ci a été le résultat d’une production spéciale, qui consolidait(augmentait) la sacralité des pièces.
En passant à la présentation typologique de la plastique cucuténienne, par phases d’évolution, nous prouvons que nous avons accepté, dans l’analyse, les dix critères généraux, établis par D. Monah. Ainsi, pour toutes les phases on a établi qu’il y avaient deux types de pièces plastiques: figurines et statuettes, entre celles-ci existant des différences techniques et de sémantique, avec petites dimensions (jusqu’à 8 cm), moyennes (8-25 cm) et grandes (plus de 25 cm). En outre, les types de statuettes verticales, assises, demi-assises et diverses prennent contours de l’époque de la civilisation de Precucuteni et se perpétuent jusqu’à la fin de la civilisation, évidemment, avec modifications naturelles en fonction de l’évolution temporelle de celle-ci, du naturalisme au schéma, à la standardisation.
A la suite, nous avons analysé les caractéristiques de la plastique anthropomorphe féminine et masculine, découverte dans cette zone, par phases d’évolution , en mettant en évidence le spécifique des pièces plus importantes, les détailles anatomiques et décoratives, réalisés par incision et peinture, et les détailles concernant l’habit; nous avons fait aussi des observations qui visent les significations des ces divinités, présentées dans différentes situations et attitudes de culte dans le contexte du panthéon cucuténien dominé par La Grande Déesse Mère. Dans l’analyse qu’on a fait nous avons utilisé les pièces de Târgu Frumos, Cucuteni – Băiceni - Cetăţuie, Giurgeşti, Hăbăşeşti, Ruginoasa, Fedeleşeni, Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii, Buznea – Silişte, Valea Lupului etc. Nous n’avons pas inclus dans la catégorie de la plastique anthropomorphe les idoles de type phaloi, parce que nous considérons qu’elles représentent des ajustages utilisés à la conduite de l’air dans des fours, à l’aide des soufflets.
Pour la plastique de la phase Cucuteni A, nous nous sommes arrivés aussi sur les idoles en violon, rangées en deux catégories: simples et complexes, ayant un rôle important de point de vue culturel et chronologique.
En ce qui concerne la plastique zoomorphe, nous l’avons analysé en totalité, pour toutes les phases, parce qu’elle ne présente beaucoup de différentiations évolutives. L’une de ces différentiations vise la modalité de modelage des pieds: distinctement, dans les phases Cucuteni A et A-B, séparés et unis deux par deux, ceux antérieurs et ceux postérieurs, dans la phase Cucuteni B. Nous avons rangé aussi les statuettes zoomorphes, d’après la façon de réalisation, en statuettes proprement-dites et figurines. La plupart des pièces plastiques zoomorphes représentent quadrupèdes domestiques et sauvages (bovinés, ovinés, suidés, canidés), parfois représentés naturellement, d’autres fois négligemment, et plus rarement, des oiseaux, illustrant probablement le thème religieux de la Grande Maîtresse des animaux – Potnia theron.
Le chapitre tout entier suggère le rôle très important que la plastique anthropomorphe et zoomorphe a eu dans la spiritualité des communautés cucuténiennes du Bassin de Bahlui parmi les autres cultes énéolithiques.


CHAPITRE VIII. OBJETS DE CULTE
Dans ce chapitre, nous avons présenté d’autres pièces et accessoires de culte, découvertes dans les stations cucuténiennes de la zone : les petites tables-autel, les tabourets ou “les trônes ”, les modèles en miniature en terre cuite des haches, les idoles coniques, les estampilles/pintaderas, un disque en terre, un modèle en miniature de pain, une pièce ovoïdale à quatre protubérances, les roulettes de chariot de culte, utilisés dans certaines pratiques magiques religieuses domestiques ou au cadre de la communauté, en mettant en relief des pièces, injustement oubliées par la littérature de spécialité et établissant des analogies avec les autres zones.

CHAPITRE IX. OBJETS DIVERS/VARIA
Hors les autres éléments mobiles de culture matérielle: outils et armes, céramique, plastique, objets de culte, présentés antérieur, dans ce chapitre nous avons parlé des objets de parure et autres pièces: perles: en terre cuite (cylindriques – allongées, biconiques et coniques, sphériques et sphériques aplaties, étoilées et en forme de canines de cerf), en cuivre (cylindriques, tubulaires, discoïdes), des canines de cerf et pierre, bracelets en terre cuite et cuivre (simples et pluri spiralées), les disques en terre cuite et en cuivre (simples et ornementés), anneaux, boucles, boutons de ceinture, billes en terre cuite, tête de massue en terre cuite, sceptre en forme de tête de cheval, considérés accessoires vestimentaires, pour l’embellissement, avec certaines significations de culte ou sceptres et d’autres signes du pouvoir etc.

CHAPITRE X. LE PROBLEME DU RITE FUNERAIRE
Le rite funéraire des populations cucuténiennes présente de nombreuses incertitudes parce qu’on ne connaît que des tombeaux isolés, certains indiquant des pratiques de culte, et aucune nécropole.
Après avoir passé en revue les découvertes de la zone du Bassin de Bahlui, en ce qui concerne le rite funéraire cucuténien, nous avons montré que les découvertes ne sont pas significatives dans ce sens-la, (a voir les tombeaux de Cucuteni – Băiceni – Cetăţuie et Dealul Mănăstirii et Costeşti – Cier), considérés par Magda Mantu cucuténiens, parce qu’ils sont datés dans d’autres époques historiques. De cette façon, cette zone s’inscrit elle aussi, de ce point de vue et non seulement, dans le contexte général de la civilisation.
C’est pourquoi, nous avons essayé d’expliquer cette situation, en faisant appel aux découvertes d’autres civilisations énéolithiques, voisines, et à l’analyse critique des découvertes funéraires considérées comme certes, du milieu de la civilisation Cucuteni-Tripolie. De cette façon, étant donné le voisinage indirect avec la civilisation linéaire céramique et les civilisations qui lui succèdent, où à coté de l’inhumation avait été pratiqué l’incinération, nous considérons qu’il faut que les archéologues attendent afin de trouver d’autres rites funéraires que l’inhumation, ils doivent essayer de trouver vestiges (traces) de l’incinération.
De plus, comme affirme M. Petrescu Dîmboviţa, est nécessaire le renforcement des recherches méthodiques sur de grandes surfaces et l’utilisation des méthodes modernes de prospection pour identifier les éventuelles nécropoles, conformément aux situations d’autres civilisations ou d’autres époques historiques.

CHAPITRE XI. PERIODISATION ET CHRONOLOGIE
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons passé en revue les préoccupations pour la réalisation des schémas de périodisation et chronologie de la civilisation de Cucuteni, en soulignant les contributions de H. Schmidt, Vl. Dumitrescu, M. Petrescu Dîmboviţa, M. Dinu, A. László, A. Niţu. Nous avons choisi le dernier schéma parce nous avons considéré qu’il surprend mieux l’évolution, étant plus flexible, plus nuancé, et plus capable pour le complètement, conformément au même algorithme.
A la suite, en partant de la stratigraphie horizontale et verticale, de l’analyse typologique et comparative de la céramique peinte, de la plastique anthropomorphe et des pièces d’import, nous avons périodisé les stations cucuténiennes du Bassin de Bahlui. Ainsi, nous avons considéré qu’on peut inclure le dernier niveau d’habitat de Tărgu Frumos-Baza Pătule dans une séquence initiale Cucuteni A1(A1a) de la culture Cucuteni, ce niveau étant partiellement contemporain aux découvertes de Târgu Negreşti, Ruseştii Noi, Târpeşti et au niveau intermédiaire de Poduri. Pour l’instant, on ne connaît pas, dans la région, aucune station qui pourrait être datée comme Cucuteni A1b. En conformité avec les analyses C14 nous avons inclus l’étape Cucuteni A1 entre 4550-4450 BC cal (somme des probabilites) ou 3700-3600 bc necal.
Dans l’étape Cucuteni A2, datée par C14 entre 4450-4300 (4250) BC cal. (somme des probabilites) ou 3600-3450 bc bc necal, nous croyons qu’on peut identifier trois séquences temporelles Cucuteni A2a-c. Ainsi, la séquence Cucuteni A2a, qui se caractérise par l’importance de la bichromie, aspect qu’on peut observer au cas des stations de Bonţeşti et Izvoare II1b, nous ne pouvons pas inclure pour l’instant aucune station. Dans la séquence Cucuteni A2b nous avons inclus le premier habitat de Costeşti – Cier et le premier niveau de Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii, étant contemporaines partiellement aux stations de Frumuşica, Calu – Piatra Şoimului, Malnaş-Băi, Mărgineni şi Poduri. En échange, dans la séquence Cucuteni A2c on peut inclure les habitats de Giurgeşti – Dealul Mănăstirii/Chetrosu et le premier niveau d’habitat de Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia, qui continue son évolution dans la séquence suivante A3a.
Dans l’étape Cucuteni A3 la première séquence temporelle (A3a), on peut inclure, dans le Bassin de Bahlui, les stations Hăbăşeşti – Holm, Cucuteni – Băiceni – Cetăţuia (le deuxième niveau d’habitat), Iaşi – Curtea Domnească, Filiaşi – Dealul Boghiului – Dealul Mare, semblables aux stations de Târpeşti, Topile, Gura Văii (Oneşti), Leca – Ungureni, Preuteşti – Haltă. A cause de l’extension temporelle (4300/4250-4200/4150 BC ou 3450/3400-3350/3300 bc) et à cause de nombreuses stations qui sont intégrées à l’intérieur de cette séquence, il serait possible une éventuelle segmentation de celle-ci en deux sous divisions temporelles A3a1 et A3a2. Toujours dans cette séquence de la phase Cucuteni A3, est connu, dans le Bassin de Bahlui, l’aspect Hăbăşeşti, partiellement contemporain à l’aspect Truşeşti de La Plaine de la Moldavie.
La phase Cucuteni A finit dans le Bassin de Bahlui avec la séquence A3b (d’après A. Niţu), qui se superpose sur l’étape A4, étape établie par Vl. Dumitrescu, 4200(4150)-4100 (4050) BC cal (somme des probabilites) ou 3350(3300)-3250 (3200) bc necal. et caractérisée par les stations Ruginoasa, Bălţaţi – Dealul Mândra, Fedeleşeni – Dealul Cânepăriei, Iaşi – Splai Bahlui, Săcăreşti – Tinoasa, contemporaines aux stations de Scânteia et Târgu Bereşti.
En même temps, l’auteur a souligné l’importance, dans la périodisation et la chronologie de la phase Cucuteni A, des pièces en cuivre, surtout les différents types de haches en cuivre (Pločnic, Vidra, Ariuşd, Varna-la variante Brad) et, du moment où s’est manifesté l’étape Cucuteni A3, de la plastique anthropomorphe masculine, la céramique Cucuteni C précoce. L’auteur présente aussi les différents schémas de synchronisation de la dernière phase mentionnée avec Tripolie BI. En outre, nous avons présenté les synchronismes qu’on peut établir, pour cette époque, entre différentes civilisations énéolithiques: Precucuteni II-Petreşti A1; Precucuteni III-Petreşti A2; une étape évoluée Precucuteni III - Gumelniţa A2; Cucuteni A1 – A2-Petreşti A2 - A – B1; Cucuteni A1 - A3- Gumelniţa A2; Cucuteni A3b (A4) – Cucuteni A – B1 – Gumelniţa B1 – Cernavodă Ia et Ib; Cucuteni A1 – A2 – Tiszapolgár (Româneşti) A – l’étape tardive Sopot – Lengyel III - la phase tardive Vinča – Pločnic – Sălcuţa Ia – Ib; Cucuteni A3 – A4 – Tiszapolgár (Româneşti) B – Iclod II/III – Lengyel de début – Sălcuţa IIc – IIIa
Après avoir mis en évidence les démarches réalisées au cours du temps pour la périodisation de la phase Cucuteni A – B, nous avons choisi le schémas proposé par A. Niţu, avec deux étapes, chacune ayant deux séquences temporales. La séquence initiale de la phase, Cucuteni A – B1a, connue des découvertes de Scutari – Mileanca, n’a pas de correspondance, en totalité, dans le Bassin de Bahlui. Les stations Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii et Criveşti – Hârtop, contemporaines de la station Corlăteni (Botoşani) ont évolué vers la fin de celle-ci et pendant la suivante, Cucuteni A – B1b.A la fin de la séquence chronologique Cucuteni A –B1b, a commencé le développement de la station Criveşti – Holm, qui continue son évolution dans la séquence suivante Cucuteni A –B2a. Cette station est synchrone avec la deuxième étape de la station Cucuteni – Băiceni – Dâmbul Morii, avec la première étape du habitat Traian – Dealul Fântânilor et avec celle de Huşi.
Dans la séquence A – B2b on peut encadrer, dans le Bassin de Bahlui, les habitats de Săcăreşti – Suhat et le niveau discontinu de Băiceni – Cucuteni – Cetăţuia, partiellement contemporaines des niveaux de Traian – Dealul Fântânilor, Frumuşica (Bodeşti) et Ghelăieşti – Nedeia. De point de vue chronologique, la phase Cucuteni A-B peut être encadrée entre 4100 (4050) – 3900 (3850) BC cal. (somme des probabilites) ou 3250 (3200) – 3050 (3000) bc necal.
Comme synchronismes, pour la phase Cucuteni A-B, on peut rappeler ceux avec la civilisation Gumelniţa B1 (de Muntenia) et Cernavodă Ib et Ic (dans la région du Danube, en aval) avec Bodrogkerestúr (Gorneşti) A (I) et début de B (II), dans la zone intra carpatique, Tripolie BI – BII1 şi BI – BII2, dans l’espace de l’Orient, Srednyi Stog Ia et Ib et Nipru-Doneck IIc – IIIa, dans les zones de steppe.
La phase Cucuteni B, chronologiquement encadrée entre 3900 (3850)-3700 (3650) BC cal. (somme des probabilites) ou 3050 (3000)-2800/2700 bc necal, englobe, dans la zone de référence, probablement trois étapes d’évolution, chaque étape ayant deux séquences temporelles. Dans la séquence Cucuteni B1a, on peut inclure les stations Costeşti – Cier et Prigorenii Mici - Cimitir, partiellement contemporaines des Ghelăieşti – Nedeia, Poduri – Dealul Ghindaru, Văleni - Piatra Neamţ et Miorcani. Les habitats Cucuteni – Băiceni – Cetăţuie, Buznea – Silişte et Valea Lupului (B1), appartiennent à la séquence Cucuteni B1b, étant synchrones avec les stations Stânca – Ştefăneşti – Stânca Doamnei et Drăguşeni-Fălticeni.
Dans la séquence Cucuteni B2a ont été placé les stations Cucuteni – Băiceni – Cetăţuie (le niveau B2 I), Iaşi – Curtea Domnească (le niveau B2), Valea Lupului, synchrones avec l’habitat de Frumuşica (le niveau B2), pendant que dans la séquence Cucuteni B2b on peut inclure les niveaux II-III, de la couche Cucuteni B2, de Cucuteni – Băiceni – Cetăţuie, similaires avec Târgu Ocna - Podei, Gura Văii (Oneşti) et Monteoru. Même si des stations cucuténiennes B3 n’ont pas été signalées pour l’instant dans le Bassin de Bahlui, la découverte des celles-ci dans les zones limitrophes prouve qu’il ne s’agit que d’un vide de recherche
Comme synchronismes, la phase Cucuteni B a été contemporaine de Tripolie BII –CI - I, la fin de la phase Cernavodă Ic, Gumelniţa B2, la fin de la phase Bodrogkeresztúr B (II) et le vaste complexe Sălcuţa IV - Cheile Turzii – Băile Herculane - Hunyadihálom.

CHAPITRE XII. CONSIDERATIONS FINALES
Dans le chapitre final de l’ouvrage, nous avons montré que, par leurs traits, les communautés cucuténienes de cette zone présentent des ressemblances avec le complexe culturel mais aussi un certain spécifique, déterminé par la position géographique du Bassin de Bahlui, à la jonction des trois sous unités du Plateau Moldave, véritable plaque tournante de l’espace est carpatique.
Ce cadre géographique a favorablement influencé la densité des habitats cucuténiens, agglomérés le long du Bahlui, de Bahluieţ et de ses affluents, établis dans tous les types de relief, et surtout dans ceux bas. Ces habitations, la plupart ouverts, étaient groupés autour des stations situés dans des positions hautes, fortifiées, qui constituaient des centres économiques, administratifs, militaires, religieux, tribales, certains ayant des systèmes de fortification assez performants. A l’intérieur des habitats ouverts on pratiquait l’agriculture, dans une façon assez avancée, l’élevage, certains métiers: la réalisation, de l’outillage, la poterie etc., qui ont beaucoup dépassé la sphère des nécessités de la communautés.
Tous les éléments de culture matérielle: des habitations de différents (habitations de surface à plate-forme, habitations de surface sans plate-forme et les peu nombreuses habitations creusées), l’outillage et les pièces lithiques, ostéologiques , en corne, métalliques et en terre cuite, les occupations, parmi lesquelles certaines ont atteint un niveau technologique très haut, la céramique peinte, la plastique anthropomorphe et zoomorphe, les pièces de culte, parlent d’une société très évoluée, où existaient une économie d’échange, une hiérarchie des structures sociales, une spiritualité élaborée, conceptuellement et institutionnellement, avec rien d’inférieur aux communautés de l’espace anatolien - balkanique et même oriental, qui, si on ne l’aurait perturbé dans son évolution par les vagues successives de bergers nord pontiques, avaient atteints, probablement, le niveau des civilisations qui ont connu l’urbanisation proprement dite, l’organisation d’état connue de point de vue historiquement etc.
La civilisation cucuténienne a représenté un élément important dans les rapports dynamiques avec d’autres cultures énéolithiques contemporaines: Aldeni – Stoicani - Bolgrad, Gumelniţa, Petreşti, Tiszapolgár – Bodrogkeresztúr, Nipru - Doneţk, Srednyi Stog etc., en participant à l’échange de valeurs matérielles et spirituelles.
Dans ce contexte, les informations archéologiques, provenant du Bassin de Bahlui ont une contribution décisive, à la compréhension plus exacte de la civilisation cucuténienne, en général.

CHAPITRE XIII. LE REPERTOIR ARCHEOLOGIQUE DES STATIONS CUCUTENIENNES DU BASSIN DE BAHLUI
Dans cette partie de l’ouvrage nous avons enregistré seulement les habitats cucuténiens situés dans le Bassin de Bahlui, existant de nombreux cas d’unités administratives (surtout communes) dont le territoire fait partie de plusieurs Bassins hydrographiques (par ex. Coarnele Caprei, Heleşteni, Holboca, Horleşti, Ruginoasa, Strunga etc.). C’est pourquoi, nous avons essayé d’encadrer le plus exactement possible, de point de vue géographique, toutes les informations, de faire des précisions personnelles, dans les cas où nous avons connu directement la situation de terrain, ou faire des mentions quand nous avons considéré, en partant des analyses et vérifications détaillées des cartes topographiques, qu’un site apparaît sous plusieurs noms et descriptions géographiques.
A cote des instruments de travail mentionnés à chaque chapitre, pour localiser le plus exactement possible les sites cucuténiens de la région, nous avons utilisé les cartes topographiques des départements de Botoşani et Iaşi, échelle 1: 50000, la II-ème édition, 1974, cartes qui constituent le matériel didactique de la Faculté d’Histoire et Géographie de l’Université „Ştefan cel Mare” Suceava et qu’on ne peut pas reproduire à cause de leur caractère secret.

Traduction de Otilia Ignătescu